24 maja 2019 archive

Pacierz i krótki katechizm

Katechizm 1. Kim jest Bóg? Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi, Ojciec nasz najlepszy. 2. Kim jest Chrystus? Chrystus jest to Syn Boży, który stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. 4. Kim jest Duch Święty? Duch Święty jest to Trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna i nas uświęca. 5. Kim jest Trójca Święta? Trójca Święta jest to Jedyny Bóg, ale w trzech Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 5. Kim jest człowiek? Człowiek jest to stworzenie rozumne, złożone z ciała i duszy nieśmiertelnej. 6. Co to jest dusza? Dusza jest to duch stworzony na obraz i podobieństwo Boże, który w …

Kontynuuj czytanie