OGŁOSZENIA PARAFIALNE, 15 marzec 2020 r., 3 Niedziela Wielkiego Postu.

 1. Rekolekcje, Adoracje Najświętszego Sakramentu w czwartek, Nabożeństwa Drogi Krzyżowej, Nabożeństwa Gorzkich Żali, Spotkania Odnowy w Duchu Świętym w środę, Spotkania kandydatów i ministrantów mł. (do kl. VI), Spotkania Oazy, Próby Chóru, Kawiarenka odwołane.
 2. Narodowego Marszu Życia. 22 marca 2020 nie będzie. Zostanie podany inny termin.
 3. W czasie prywatnych modlitw pamiętajmy o intencji związanej z koronawirusem: w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia .
 4. W naszej parafii wszystkie Msze święte w tygodniu będą recytowane (bez śpiewu), jako wyraz naszego wyciszenia i zanurzenia w ducha pokuty. Będą tylko śpiewane suplikacje na zakończenie każdej Mszy świętej.
 5. Akcja zbierania nakrętek trwa
 6. Zapowiedzi: Michał Ziętala, kawaler z Celestynowa, par. tut. i Ilona-Monika Wierzgacz, panna z Garwolina, par. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie. 2

Prasa katolicka: Idziemy: 5 zł. Gość Niedzielny i Niedziela od tego roku kosztuje 6 zł. Wszyscy, którzy zgłosili prenumeratę dwumiesięcznika Któż jak Bóg proszę do zakrystii po odbiór gazety.

INTENCJE MSZALNE 16-22.03.2020

Poniedziałek 16.03.  
7: 00 + Wincentego-Mieczysława Komorowskiego (od sąsiadów)
15.00 Pogrzeb +Władysławy Sokół
17:00 + Czesławę, Feliksa, Jerzego, Lucynę, Andrzeja Żebrowskich
18:00 + Tadeusza Porębskiego
Wtorek 17.03.  
7:00 + Eugeniusza (20 r.śm.) i Alicję Rudków
17:00 + Bolesława i Stanisławę Drzewoszewskich i zr.
18:00 + Józefę Ćwiek, zr. Ćwieków
Środa 18.03.  
7:00 + Franciszkę, Feliksa Radomskich, Stanisławę, Krystynę, Stanisława Sztabników, Mariannę, Kazimierza Możdżonków
17:00 + Stefana, Feliksę Gawickich
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Msza Św. zbiorowa

+ Pawła Lewandowskiego (nowenna do 13.05.2020)

Czwartek 19.03.  
7:00 + Bronisławę Zawadkę (35 r.śm.), zr. Zawadków, Niemczaków, dziadków Sobotów, dusze w czyśćcu cierpiące
17:00 + Józefę, Jana, Wacława Gniadków, Genowefę, Anielę, Bolesława, Wacława Grajdów
18:00 + Irenę Żołądek, Małgorzatę, Józefa Kacprzyków, Zenona, Hannę Grabusińskich
Piątek 20.03.  
7:00 + Stanisława Dźwigałę
17:00 + Jana (4 r.śm.), Stanisława Skrzypczyńskich, zr. Galasów, Skrzypczyńskich
18:00 + Witolda, Aleksandrę, Józefa Masnych, dziadków Masnych, Możdżonków
Sobota 21.03.  
7:00 + Józefa, Helenę Adamczyków, Feliksa, Józefa Pyzów
17:00 + Władysławę, Józefa Szewczyków, Helenę, Jana Trzpilów, zr. Szewczyków, Trzpilów, Jana Bąka
18:00 + Kamila Popisa (23 r.śm.), zr. Popisów, Szelągów, Damiana Sybilskiego, Jacka Sitka
Niedziela 22.03. 4 Niedziela Wielkiego Postu
7:00 + Helenę, Annę, Józefa Nowaków
9:00 + Stefana Rendaszka (3 r.śm.)
10:30 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Jakuba
w 1 r. urodzin i Franciszka w 3 r. urodzin oraz dla ich rodziców
12:00 Za parafian
+ Andrzeja Wiśniowskiego;

+ Zbigniewa Żołądka (od chrześniaka z rodziną)

+ Za pomordowanych w czasie II wojny światowej z Dąbrówki

+ zr. Cherubinów, Bąków, Masnych, Ulinowiczów

16.00 Regut + Józefa, Annę, Andrzeja, Henryka Podgórzaków
18:00 + Arkadiusza Nowaka (od Kucharskich)

Dyspozycje w związku z pandemią koronawirusa, 12 marca 2020 roku

Dyspozycje w związku z pandemią koronawirusa
 1. Osoby w podeszłym wieku, chore lub z objawami choroby zachęcamy do pozostania w domu i uczestnictwie w niedzielnej Mszy Świętej poprzez transmisje telewizyjne i radiowe.
 2. Przypominamy o możliwości przyjmowania Komunii Świętej w dwojaki sposób: do ust lub na rękę (w drugim przypadku kapłani powinni pouczyć w jaki sposób układamy ręce do godnego przyjęcia i poinformować o konieczności spożycia Ciała Pańskiego przy kapłanie; gdy udziela kilku kapłanów przynajmniej jeden z nich powinien udzielać tylko na rękę).
 3. Kapłani i szafarze nadzwyczajni powinni zdezynfekować ręce bezpośrednio przed udzielaniem Komunii Świętej.
 4. Znak pokoju przekazujemy przez skinienie głową, a nie przez podawanie ręki.
 5. Przynajmniej raz dziennie należy dezynfekować kratki konfesjonału zabezpieczone folią.
 6. Należy utrzymywać w należytej czystości kropielnice i paramenty liturgiczne.
 7. Adoracje krzyża lub relikwii powinny odbywać się poprzez ukłon, a nie ucałowanie.
 8. Należy przełożyć na późniejszy czas wszystkie spotkania parafialne (spotkania formacyjne lub organizacyjne grup, szkolenia, wykłady, konferencje etc.), poza programowymi nabożeństwami liturgicznymi.
 9. W najbliższą niedzielę na zakończenie Mszy Świętych należy odśpiewać w postawie klęczącej suplikacje.
 10. Prosimy o monitorowanie i stosowanie się do bieżących komunikatów kompetentnych służb.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

https://diecezja.waw.pl/6897

Komunikat w sprawie profilaktyki zagrożeń związanych z ogłoszoną pandemią koronawirusa, 12 marca 2020 roku

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, a także nauczycieli i katechetów, w związku decyzją Rządu o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w szkołach od dnia 12 marca do 25 marca 2020 r., w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, informujemy, iż:
 • do końca Wielkiego Postu nie należy organizować rekolekcji szkolnych.

Zachęcam Księży Proboszczów, by w miarę możliwości, w stosownym czasie i kierując się roztropnością, zorganizowali szkolne rekolekcje lub dni skupienia w innym terminie. Pozwala na to obowiązujące prawo, które nie ogranicza terminu organizacji szkolnych rekolekcji tylko do czasu Wielkiego Postu. Podstawa prawna: § 10, ust. 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, ze zmianami: z 1993 r. – Dz. U. Nr 83, poz. 390, z 1999 r. – Dz. U. Nr 67, poz.753, z 2014 r. – Dz. U. poz. 478 oraz z 2017 – Dz. U. poz. 1147).

 • do odwołania zostają zawieszone bierzmowania młodzieży w parafiach.
 • przypominamy, że nie odbędzie się planowana na 14 marca, II Sesja Plenarna Synodu Młodych Diecezji Warszawsko-Praskiej.
 • odwołany zostaje wielkopostny dzień skupienia dla katechetów, który miał się odbyć w sobotę 21 marca 2020 r. w Auli Kurialnej.
 • odwołany zostaje wielkopostny dzień skupienia dla nauczycieli w Mińsku Maz., który miał się odbyć w sobotę 21 marca 2020 r. w Zespole Szkół Salezjańskich w Mińsku Maz.
 • zostaje przesunięty termin oddawania prac w konkursie dla dzieci klas 0-V szkół podstawowych. Termin zostanie podany do wiadomości po decyzjach związanych z przywróceniem normalnego trybu pracy szkół.
 • odwołane zostają także, zaplanowane na 4 kwietnia, Światowe Dni Młodzieży w wymiarze diecezjalnym.
 • nie odbędzie się spotkanie inaugurujące nowy etap duszpasterstwa nauczycieli i pracowników oświaty Diecezji Warszawsko-Praskiej, zaplanowane na 26 marca 2020 w kościele św. Marka, Zamiejska 6, Warszawa-Targówek
 • do odwołania zostają zawieszone wszystkie spotkania formacyjne i szkoleniowe organizowane przez Wydział Nauki Katolickiej.
 • przypominamy nauczycielom religii, że jako członkowie rad pedagogicznych winni być w stałym kontakcie z dyrektorami szkół, wypełniać wskazane przez dyrekcje obowiązki i wspierać ich w tym trudnym czasie.

Prosimy o odpowiedzialne wypełnienie przedstawionych zaleceń. Dalsze informacje będą przekazywane w kolejnych komunikatach.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

https://diecezja.waw.pl/6896

Dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej, 12 marca 2020 roku

D Y S P E N S A

W związku z niebezpieczeństwem, jakie stwarza panująca epidemia koronawirusa, mając na uwadze pilną potrzebę ochrony zdrowia i życia ludzkiego, stosownie do kanonów 87§1, 1245 i 1248§2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do końca marca bieżącego roku: osobom w podeszłym wieku, osobom chorym lub mającym objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.

Osoby korzystające z dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w domu za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Zachęcam też do pogłębionej modlitwy osobistej.

Ogarniam modlitwą wszystkich Diecezjan oraz osoby przebywające na terenie naszej Diecezji i błogosławię.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

https://diecezja.waw.pl/6899

Transmisje Mszy Świętych

Niedzielne Msze Święte będą transmitowane przez wiele środków społecznego przekazu. Szczególnie zachęcamy do transmisji, które przeprowadzą media diecezjalne: Radio Warszawa i SalveNet. Zapraszamy przede wszystkim osoby, które skorzystają z dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

SalveNet będzie transmitować Mszę Świętą o godzinie 12:30 z katedry Warszawsko-Praskiej. Można oglądać bezpośrednio na stronie internetowej lub na platformie YouTube.

Transmisję audio – o godzinie 7:30 z Katedry Warszawsko-Praskiej i o godzinie 18:00 z Konkatedry na Kamionku – przeprowadzi Radio Warszawa >> tutaj lub przez radioodbiorniki na 106,2 FM w Warszawie i okolicach.

W Radiu Warszawa można słuchać transmisji ze Mszy Świętej przez cały tydzień. Od poniedziałku do piątku o godzinie 6:30 (z Katedry), w soboty o godzinie 7:00 (z Konkatedry na Kamionku).

Niedzielną Mszę Świętą można obejrzeć lub wysłuchać także między innymi:

 • przez całą dobę transmisję z kościoła prowadzi Parafia MB Królowej Polski w Otwocku >> tutaj. Zakładka „Transmisja on-line”. W niedziele Msze Święte odbywają się o: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00 i 20.00
 • w Programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 9:00 (z Bazyliki św. Krzyża w Warszawie)
 • w Radiu Maryja o godzinie 9:00 (z Bazyliki św. Krzyża w Warszawie)
 • w TVP1 o godzinie 7:00 (z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach)
 • w telewizji Republika o godzinie 7:00 (z parafii pod wezwaniem Świętego Augustyna w Warszawie)
 • w TV Trwam o godzinie 9:30 (z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze)
 • w Polsat Rodzina o godzinie 10:30 (Msza Święta dla dzieci ze Świątyni Opatrzności Bożej)

Dekret Biskupa Warszawsko-Praskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, 13 marca 2020 rokuDEKRET

DEKRET

Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego jesteśmy w tym wyjątkowym czasie zobligowani do dostosowania naszego życia religijnego do zaleceń władz świeckich. Wprowadzone regulacje prawne mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez ograniczenie kontaktów między obywatelami.

Nawiązując do wcześniejszych komunikatów oraz udzielonej już dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i zachęcając do osobistych i rodzinnych form życia duchowego, niniejszym dekretem wprowadzam w życie następujące postanowienia:

1. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

2. Zawieszam spotkania formacyjne, kursy (np. przedmałżeńskie), wszelkie formy rekolekcji, pielgrzymki, sakrament bierzmowania udzielany w Bazylice Katedralnej oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym.

3. Ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach św. (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach, wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób.

4. Jeśli w parafii jest prowadzona w ciągu dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, obowiązkiem proboszcza jest zorganizowanie jej w taki sposób, aby jednocześnie w kościele nie przebywało więcej niż dopuszczalna przez prawo państwowe liczba osób (maksymalnie 50).

5. Udział wiernych w Mszach św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, wspólnot kościelnych etc. oraz w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach etc. zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. Zabraniam udziału w tych celebracjach członkom służby liturgicznej oraz jakichkolwiek innych osób nie będących mieszkańcami, pracownikami lub podopiecznymi placówek. W wypadku gdyby liczba osób uprawnionych do udziału we Mszy św. lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego.

6. Zachęcam, aby w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu kapłani sprawowali sakrament pokuty i zobowiązuję proboszczów do przestrzegania norm dotyczących liczby zgromadzonych w kościele osób. Jeżeli przemawiają za tym okoliczności funkcjonowania parafii, polecam zorganizowanie odpowiednich służb parafialnych odpowiadających za zachowanie norm prawnych dotyczących liczby wiernych zgromadzonych w kościele. Takim służbom należy zapewnić odpowiednie środki ochronne.

7. Zalecam, aby osoby konsekrowane i duchowni (w kościołach, bez udziału wiernych świeckich) oraz świeccy (we własnych domach), zgodnie z komunikatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13.03.2020 r., każdego dnia, o godzinie 20.30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

8. Przypominam, że Msze św. transmitowane przez środki masowego przekazu oraz inne modlitwy dają możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą być nieocenione dla dobra duszy i społeczeństwa. Jednocześnie formy te wymagają zachowania odpowiedniego sposobu uczestnictwa. Wyrażam wdzięczność mediom ogólnopolskim, diecezjalnym oraz parafialnym za to, że stwarzają szeroką ofertę duchowego przeżycia poprzez transmisje telewizyjne, radiowe oraz internetowe.

9. Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia do odwołania. Zobowiązuję do śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Warszawsko-Praskiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.

10. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że, uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

Czcigodni duszpasterze i wspólnoto diecezjalna! Z całego serca proszę o zrozumienie tych rozporządzeń wynikających z naprawdę wyjątkowej sytuacji w naszym kraju i na całym świecie. Nasze pokolenia, nigdy nie spotkały się z takim doświadczeniem. Stąd też trudno nam jest nieraz zrozumieć różne uwarunkowania, jakim podlegamy. Pragnijmy, aby mimo wielu zewnętrznych ograniczeń umacniała się w nas potrzeba całkowitego zaufania Opatrzności Bożej.

Módlmy się, aby Bóg raczył oddalić od nas wszelkie choroby i nieszczęścia.

Matko Boża Zwycięska, Módl się za nami!

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Warszawa, dnia 13 marca 2020 r.

https://diecezja.waw.pl/6902