INTENCJE MSZALNE 23-29.03.2020

Poniedziałek 23.03.  
7: 00 + Henryka Mielcucha (od Prasułów)
17:00 + Józefa Więsika, zr. Jasków i Więsików
18:00 + s. Annę Sewerynowicz (1 r.śm.)
Wtorek 24.03.  
7:00 + Michała (1 r.śm.), Bronisławę, Franciszka, Ludwikę, Władysława, zr. Rosłańców, Sadochów
17:00 + Teresę Jesiotr, Feliksę, Stanisława Jałochów, dziadków Szuchników i Jałochów
18:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Oliwii w 18 r. urodzin oraz dla całej rodziny
Środa 25.03.  
7:00 O rozeznanie powołania dla młodzieży
10:00 + Henryka Mielcucha (od Stanisława Strykowskiego)
17:00 + Henryka (3 r.śm.), Anieli Mielcuchów
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Msza Św. zbiorowa
20:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla p. Marii Żebrowskiej
Czwartek 26.03.  
7:00 + Henryka Mielcucha (od sąsiadów)
17:00 + Arkadiusza Masny, zr. Masnych, Bąków, Chodkiewiczów, Skolmowskich, dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Stanisława, dzieci i wnuków
Piątek 27.03.  
7:00 + Genowefę Szmulewicz (int. pogrzebowa)
17:00 + Franciszkę, Józefa, Stanisława, Henryka, Jana, Stefana Saganków
18:00 + Andrzeja, Zofię Szczepak, dziadków Popisów
Sobota 28.03.  
7:00 + Stefanię, Ewę Bocianów, zr. Bocianów
17:00 + Władysława (18 r.śm.), Stanisławę Matosek
18:00 + Wincentego-Mieczysława Komorowskiego (od Jałochów)
Niedziela 29.03. 5 Niedziela Wielkiego Postu
7:00 + Jana Dereckiego (3 r.śm.)
9:00 + Jadwigę (1 r.śm.), Feliksa Górskich, zr. Górskich i Kasprzaków
10:30 + Mariana, Wiesławę Kobzów
12:00 Za parafian
+ Andrzeja Wiśniowskiego;

+ Zbigniewa Żołądka (od chrześniaka z rodziną)

+ Za pomordowanych w czasie II wojny światowej z Dąbrówki

+Henryka Skolmowskiego (od rodziny Rosłańców)

+Reginę w 10 r. śm. i Czesława Trzpilów Sabinę i Stanisława Jobdów i za dusze czyśćcu cierpiace

16.00 Regut + Adama, Janinę, Jana Chodkiewiczów
18:00 + Barbarę Kasprzak (17 r.śm.), Stefanię, Józefa, Mieczysława, Edwarda Chojków

OGŁOSZENIA PARAFIALNE, 22 marzec 2020 r., 4 Niedziela Wielkiego Postu.

 1. Bp Warszawsko-Praski, Romuald Kamiński, przedłużył dyspensę od udziału w niedzielnej Mszy św. do odwołania.
 2. Drodzy parafianie w środę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. w naszej parafii o godz. 7.00 10.00 17.00 i 18.00 i 20.00. Jest to dzień rozpoczęcia duchowej adopcji. Rozpocznijcie w domu albo w kościele modlitwy duchowej adopcji. Dla rozpoczynających duchową adopcję dla konkretnej rodziny czy to będzie jedna czy kilka osób otrzymacie modlitewnik na 280 dni. Deklaracje będzie można złożyć albo przez kogoś albo jak skończy się ten czas ograniczeń sami przyniesiecie do kościoła. Chciałbym wszystkich wpisać do naszej parafialnej księgi adopcji. Deklaracje leżą na stoliku przed kościołem. Pamiętajcie od 25 marca.
 3. Rekolekcje, Adoracje Najświętszego Sakramentu w czwartek, Nabożeństwa Drogi Krzyżowej, Nabożeństwa Gorzkich Żali, Spotkania Odnowy w Duchu Świętym w środę, Spotkania kandydatów i ministrantów mł. (do kl. VI), Spotkania Oazy, Próby Chóru, Kawiarenka odwołane.
 4. W czasie prywatnych modlitw pamiętajmy o intencji związanej z koronawirusem: w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.
 5. Bóg zapłać za ofiary składane na kwiaty do dekoracji ołtarza na święta Wielkanocne.
 6. Bóg zapłać braciom Totus Tuus za posługę związaną z ograniczeniem liczby wiernych mogących przebywać w kościele i prosimy o pomoc aż do dowołania.
 7. Akcja zbierania nakrętek trwa

Zapowiedzi: Prasa katolicka: Idziemy: 5 zł. Gość Niedzielny i Niedziela od tego roku kosztuje 6 zł. Wszyscy, którzy zgłosili prenumeratę dwumiesięcznika Któż jak Bóg proszę do zakrystii po odbiór gazety.

Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii, 20.03.2020 r.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

 DEKRET

Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów. 

„Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali” (Rz 12, 12). Słowa napisane przez św. Pawła do Kościoła w Rzymie rozbrzmiewają w całej historii Kościoła i ukierunkowują myśli wiernych w obliczu wszelkich cierpień, chorób i nieszczęść.

Obecna chwila, w której cała ludzkość zagrożona niewidzialną i podstępną chorobą, która od pewnego czasu stała się częścią życia każdego człowieka, naznaczona jest dzień po dniu dręczącymi obawami, nowymi niepewnościami, a przede wszystkim powszechnym cierpieniem fizycznym i moralnym.

Kościół, idąc za przykładem swego Boskiego Mistrza, zawsze troszczył się o chorych. Jak wskazał św. Jan Paweł II, sens ludzkiego cierpienia jest dwojaki: „Jest nadprzyrodzony, ponieważ zakorzenia się w Boskiej tajemnicy Odkupienia świata. Jest równocześnie głęboko ludzki, ponieważ człowiek odnajduje w nim siebie, swoje człowieczeństwo, swoją godność, swoje posłannictwo” (List apostolski Salvifici Doloris, 31).

Również papież Franciszek w tych ostatnich dniach okazał swoją ojcowską bliskość i ponowił swoje zaproszenie do nieustannej modlitwy za chorych na koronawirusa.

Aby wszyscy ci, którzy cierpią z powodu Covid-19, właśnie w tajemnicy tego cierpienia odkryli na nowo „samo odkupieńcze cierpienie Chrystusa” (tamże, 30), Penitencjaria Apostolska, ex auctoritate Summi Pontificis, ufając słowu Chrystusa Pana i uznając w duchu wiary, że obecną epidemię należy przeżywać w duchu osobistego nawrócenia, udziela daru odpustów zgodnie z następującym zarządzeniem.

Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.

Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.

Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się (w tym przypadku Kościół uzupełnia trzy zwyczajowe warunki). W celu uzyskania tego odpustu zaleca się używanie krucyfiksu lub krzyża (por. Enchiridion indulgentiarum, nr 12).

Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Kościoła, Uzdrowienie Chorych i Wspomożycielka Wiernych, nasza Orędowniczka, pomoże cierpiącej ludzkości, oddalając od nas zło tej pandemii i wyjednując nam wszelkie dobro niezbędne dla naszego zbawienia i uświęcenia.

Niniejszy dekret jest ważny niezależnie od wszelkich przepisów stanowiących inaczej.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 marca 2020 roku.

Kard. Mauro Piacenza

Penitencjarz Większy

Ks. Prał. Krzysztof Nykiel

Regens

 

https://episkopat.pl/stolica-apostolska-udziela-odpustu-specjalnego-wiernym-dotknietym-pandemia-koronawirusa/

„Idziemy” dostępny także elektronicznie, 19 marca 2020 roku

Warszawa, 19 marca 2020

Drodzy Czytelnicy Idziemy!

Numer, który oddajemy do druku, jest datowany jako podwójny. Następny – jak Bóg da – będzie dopiero na Niedzielę Palmową. Nie chcemy narażać naszych dziennikarzy, pracowników i kolporterów na niekonieczne ryzyko. Nie chcemy także sprawiać nadmiernych kłopotów duszpasterzom, bo jak mają rozprowadzać nasz tygodnik – kiedy w kościele nie ma wiernych? Parafie i tak znalazły się w trudnej sytuacji ze względu na brak ofiar na tacę. Wiele kiosków też już zamknięto.

Naszych Czytelników i Przyjaciół proszę w tym trudnym czasie o wsparcie. Zachęcamy o nabywanie i czytanie naszego tygodnika w wersji elektronicznej za pośrednictwem stron www.eprasa.pl lub www.egazety.pl. Powiedzcie o tej możliwości znajomym, gdziekolwiek mieszkają. Pomóżcie osobom starszym skorzystać z wydań elektronicznych. Wystarczy przysłać mail na adres: sekretariat@idziemy.com.pl i bezpłatnie wyślemy pliki pdf, które można będzie wydrukować dla naszych Seniorów. Zachęcam też do korzystania z naszego serwisu www.idziemy.pl – najświeższe informacje i komentarze będzie można znaleźć właśnie na naszej stronie internetowej.

Zapraszam do udziału w radiowych rekolekcjach wielkopostnych, które prowadzę z kościoła św. Krzyża w Warszawie. Kolejne nauki można także odsłuchać lub przeczytać na www.idziemy.pl. Ufam, że „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra” (por. Rz 8,28). Z tą wiarą módlmy się za siebie nawzajem.

Ks. Henryk Zieliński
Redaktor naczelny „Idziemy”

Nieustanna modlitwa różańcowa o zatrzymanie epidemii koronawirusa. 0d 25 marca 2020 roku

W apelu Diecezjalnego Moderatora, ks. kan. Romana Kota, proboszcza Parafii MB Pompejańskiej czytamy:

Drodzy Czciciele Matki Bożej Różańcowej,

razem ze środowiskiem parafialnych kół różańcowych i wszystkich modlących się na różańcu pragnę wszystkich zaprosić do podjęcia od 25 marca, tzn. od Uroczystości Zwiastowania Pańskiego, całodobowej modlitwy różańcowej.

Podejmijmy intensywną modlitwę wstawienniczą o zatrzymanie choroby na całym świecie.
Z doświadczenia pamiętamy że w modlitwie jest siła i potęga, razem z otwartymi sercami możemy wymodlić cud i łaskę zatrzymania choroby, niech ten czas będzie dla nas wszystkich rozlaniem obfitości łask, przeniknięcia serc głębokim pokojem, czasem wsparcia, ochrony duchowej, niech stanie się dla każdego z nas Bożą tarczą obronną.

Św. Jan Paweł II zachęcał nas wszystkich: Odmawiajcie Różaniec! Wy chorzy i cierpiący, nie wypuszczajcie z rąk Różańca! Modlitwa wsparta cierpieniem jest wielką siłą. Prawdziwymi ośrodkami i wspólnotami są ciche miejsca modlitwy ludzi w swoich domach. Tam gdzie się modli, tam się decyduje nie tylko o naszym życiu, ale także o wydarzeniach naszego świata, ojczyzny i każdej naszej rodziny.

Liczymy na każdą chętna osobę, która w zaciszu domowym, przy zapalonej świecy podejmie stałą godzinną modlitwę.

Mimo tego poświęcenia każdy z pewnością przekona się, że modlitwa będzie szturmem do nieba i wiele będziemy mogli wyprosić, powierzając nasze intencje Bogu przez Maryję.

Zobowiązania wynikające z podjęcia modlitwy:

 • ustalenie godziny dnia w ciągu doby
 • odmówienie w tym czasie:
  • części różańca przeznaczonej na dany dzień
  • Litanii do Matki Bożej Loretańskiej
  • Koronki do Miłosierdzia Bożego
  • Litanii do Krwi Pana Jezusa
  • modlitwy do św. Michała Archanioła

Osoby, które pragną uczestniczyć w tej inicjatywie proszone są o kontakt i rezerwację „swojego” dnia i godziny modlitwy, co zostanie odnotowane w specjalnej księdze,

Kontakt do osób zapisujących chętnych na poszczególne godziny. Prosimy też o decydowanie się na godzinny nocne.

Kontakt do osób zapisujących:

 • 795 102 081 – p. Aneta
 • 608 332 101 – p. Anna
 • 602 786 700 – p. Ewa
 • 501 442 619 – p. Renata
 • 662 249 674 – p. Robert
 • 692 112 496 – ks. Roman

W modlitwie powierzajmy intencje:

 • o zatrzymanie epidemii na świecie
 • o zdrowie i wytrwanie w cierpieniu dla wszystkich, których dotknęła ta choroba
 • o opiekę duchową dla służby medycznej
 • o pokój wewnętrzny dla wszystkich rodzin
 • pamięcią modlitewną otoczmy osoby które odeszły do Pana.

Wszystkim którzy podejmą ten trud modlitwy całodobowej modlitwy dziękuję i życzę wytrwałości; łączmy się razem z Maryją – niech Ona nas wspomaga i wyprasza potrzebne łaski u dobrego Boga.

Z kapłańskim pozdrowieniem

ks. Roman Kot
Moderator Kół Żywego Różańca
Diecezji Warszawsko–Praskiej

https://diecezja.waw.pl/6922