BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY

Przed wielkanocnym śniadaniem, pozostając w duchowej łączności z rodziną i bliskimi, można odmówić poniższą modlitwę, zamiast zwykłej «przed jedzeniem», dla podkreślenia uroczystego charakteru posiłku.

Osoba prowadząca rozpoczyna modlitwę i wszyscy żegnają się znakiem krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W. Amen.

(Modlitwę można poprzedzić odczytaniem Ewangelii o zmartwychwstaniu:
Mt 28, 1-10 lub J 20, 1-9)

Następnie przygotowuje obecnych i wypowiada modlitwę:

Nasz Pan, Jezus Chrystus, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości, której źródłem jest Jego zwycięstwo. Dla podkreślenia wielkości tej niedzieli, która jest uroczystością nad uroczystościami, chcemy spożyć świąteczne śniadanie.

Prośmy, aby sam Pan pobłogosławił nasze pokarmy, aby oddalił od nas widmo epidemii i napełnił nasze serca radością.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, a w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu z apostołami, aby wraz z nimi spożyć posiłek.

Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność z nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, i spraw, abyśmy potrafili dzielić się z innymi wielkanocną radością, a kiedyś weszli na wieczną ucztę w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

https://diecezja.waw.pl/6953

INTENCJE MSZALNE 06-12.04.2020

Poniedziałek 06.04. Wielki Poniedziałek
7: 00 + Stefan Żak (od sąsiadów)
15.00 Pogrzeb śp. Józefa Papisa
17:00 + Katarzynę, Rocha, Eugeniusza, Stanisława Popisów
18:00 + Bronisławę, Stanisława, Antoniego, Kazimierza Ćmochów, zr. Plutów i Ćmochów
Wtorek 07.04. Wielki Wtorek
7:00 + Wincentego-Mieczysława Komorowskiego (od Teresy Zbożnej z rodziną)
17:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Agnieszki
i Krzysztofa w 21 r. ślubu oraz Konrada w 20 r. urodzin i Izabeli
w 15 r. urodzin
18:00 + Za zmarłych polecanych w wypominkach i za dusze w czyśćcu cierpiące
Środa 08.04. Wielka Środa
7:00 + Franciszka Szopę (r. śm.)
17:00 + Piotra Żołądka
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Msza Św. zbiorowa
Czwartek 09.04. Wielki Czwartek
18:00 Msza Wieczerzy Pańskiej  Intencje własne.
Piątek 10.04. Wielki Piątek
18:00 Liturgia Męki Pańskiej
Sobota 11.04. Wielka Sobota
Wigilia Paschalna
20:00 + Zygmunta Piotrowskiego, zr. Piotrowskich, Wasążników
20:00 + Henryka Mielcucha (od Strykowskich)
20:00 + Eugenię (10 r. śm.), Stanisława Lusawa
Niedziela 12.04. Niedziela Wielkanocna
6:00 Za parafian
9:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Elżbiety i Wiesława Wiącek w 35 r. ślubu
10:30 + Jerzego Kowala (2 r.śm.)
12:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Gabrieli
w 13 r. urodzin i Oliwii w 8 r. urodzin
18:00 + Wincentego-Mieczysława Komorowskiego (od Kurkowskich)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE, 5 kwietnia 2020 r., Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

 1. Dzisiaj Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Rozpoczyna się Wielki Tydzień. Dziękujemy za wykonanie palm do dekoracji kościoła.
 2. Bp Warszawsko-Praski, Romuald Kamiński, przedłużył dyspensę od udziału w niedzielnej Mszy św. do odwołania.
 3. Przypominamy, że w świątyni może przebywać tylko 5 osób. Pierwszeństwo mają osoby zamawiające intencje. Jest prośba policji, aby przed kościołem nie było nikogo.
 4. Adoracje Najświętszego Sakramentu w czwartek, Nabożeństwa Drogi Krzyżowej, Nabożeństwa Gorzkich Żali, Spotkania Odnowy w Duchu Świętym w środę, Spotkania kandydatów i ministrantów mł. (do kl. VI), Spotkania Oazy, Próby Chóru, Kawiarenka odwołane.
 5. W czasie prywatnych modlitw pamiętajmy o intencji związanej z koronawirusem: w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.
 6. Nie ma spotkania przed chrztem 6 kwietnia. Sprawy związane z chrztami ustalamy indywidualnie w kancelarii.
 7. W wtorek po Mszy św. o godz.17.00 będzie koronka do Boga Ojca. W tym miesiącu Msza święta wypominkowa będzie wyjątkowo nie w czwartek ale we wtorek o godz. 18:00. Będzie sprawowana tylko Msza święta. Odczytanie osób polecanych modlitwie oraz różaniec w ich intencji będzie w późniejszym terminie. Ogłosimy kiedy.
 8. Spowiedź w Wielkim Tygodniu od poniedziałku do środy będzie w czasie Mszy świętych.
  W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę NIE BĘDZIE SPOWIEDZI. Komunia święta dla chętnych w Wielki Piątek i Wielką Sobotę będzie o godz. 12.00 po modlitwie Anioł Pański i o godz. 15.00 po Koronce do Bożego Miłosierdzia.
  Jednocześnie przypominamy, że obowiązek dorocznej wielkanocnej komunii świętej (a co za tym idzie i dorocznej spowiedzi) należy wypełnić do Niedzieli Trójcy Świętej (jest to niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – w tym roku wypada: 7 czerwca)
 9. Udział w celebracjach Triduum Paschalnego z racji na ograniczenia epidemiologiczne jest niestety ograniczony. Przypominamy, że w świątyni może przebywać tylko 5 osób. Te 5 osób będą stanowiły tylko osoby zajmujące się posługą w czasie liturgii i zostały one już wyznaczone. Celebracje Triduum Paschalnego z naszego kościoła będą transmitowane w Internecie przez TVC, Telewizję Celestynów. (https://tvccls.pl/tvcplayer/transmisja-mszy-swietej-z-kosciola-pw-wnmp-w-celestynowie/) Zachęcamy do skorzystania z tej formy uczestnictwa w Liturgiach Wielkiego Tygodnia naszych parafian, którzy pozostaną w domu.
 10. Możliwość uczestnictwa we Mszy świętej transmitowanej z naszej parafii będzie możliwa od dzisiejszej niedzieli od Mszy świętej o godz.: 18:00 (https://tvccls.pl/tvcplayer/transmisja-mszy-swietej-z-kosciola-pw-wnmp-w-celestynowie/).
 11. Porządek nabożeństw Triduum Paschalnego:
  1. Wielki Czwartek – Jest to dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa
   Jest tylko Msza święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00. (będzie transmitowana przez TVC) (https://tvccls.pl/tvcplayer/transmisja-mszy-swietej-z-kosciola-pw-wnmp-w-celestynowie/). Po liturgii kościół będzie otwarty do godz. 20:00
  2. Wielki Piątek – Jest to dzień, w którym Chrystus został ofiarowany za nas na krzyżu. Rozmyślamy nad męką Jezusa, adorujemy krzyż i wstawiamy się do Boga za zbawienie całego świata.
   Obowiązuje post ścisły (ilościowy i jakościowy).
   W ciągu dnia możliwa jest adoracja Pana Jezusa w ciemnicy, w godzinach od 9:00 do 17:30. Przypominamy, że w świątyni może przebywać tylko 5 osób. PROSIMY NIE WCHODZIĆ DO ŚWIĄTYNI, JEŚLI W ŚRODKU JEST 5 OSÓB – NALEŻY POCZEKAĆ PRZED KOŚCIOŁEM, ZACHOWUJĄC ODSTĘP OK. 2-3 metrów MIĘDZY OSOBAMI. Pamiętajmy, że inni też chcieliby pomodlić się w kościele, dlatego prosimy, by czas indywidualnej adoracji nie przekraczał 10 minut.
   Liturgia Męki Pańskiej tylko o godz. 18:00 (będzie transmitowana przez TVC) (https://tvccls.pl/tvcplayer/transmisja-mszy-swietej-z-kosciola-pw-wnmp-w-celestynowie/). (nie ma Liturgii o godz. 15:00). W jej trakcie będzie krótka adoracja Krzyża. Indywidualna adoracja Krzyża będzie możliwa po Liturgii. Przypominamy, że nie całujemy Krzyża. Aż do Wigilii Paschalnej przed Krzyżem się przyklęka (jak przed Najświętszym Sakramentem).
   Po Liturgii Męki Pańskiej kościół będzie otwarty do godz. 21:00. Przypominamy, że w świątyni może przebywać tylko 5 osób.
  3. Wielka Sobota – Jest to dzień, w którym Kościół trwa przy Grobie Pańskim, Rozważając mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do otchłani, a także w modlitwie i poście oczekuje na Jego zmartwychwstanie.
   Obowiązuje post jakościowy
   W tym roku, decyzją biskupa, nie ma w kościele błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny. Należy dokonać tego sami w swoich domach, korzystając z modlitwy podanej na stronie internetowej (https://diecezja.waw.pl/6953), albo w zwykły sposób, odmawiając modlitwę przed jedzeniem. Należy skorzystać z zeszłorocznej wody święconej. W późniejszym czasie podamy informacje, kiedy i w jaki sposób będzie można zapatrzyć się w świeżą.W ciągu dnia możliwa jest adoracja Pana Jezusa w grobie, w godzinach od 9:00 do 19:30. Przypominamy, że w świątyni może przebywać tylko 5 osób. PROSIMY NIE WCHODZIĆ DO ŚWIĄTYNI, JEŚLI W ŚRODKU JEST 5 OSÓB – NALEŻY POCZEKAĆ PRZED KOŚCIOŁEM, ZACHOWUJĄC ODSTĘP OK. 2-3 metrów MIĘDZY OSOBAMI. Pamiętajmy, że inni też chcieliby pomodlić się w kościele, dlatego prosimy, by czas indywidualnej adoracji nie przekraczał 10 minut.
  4. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – upamiętnia świętą noc zmartwychwstania Pańskiego.
   Święta Wielkanocne rozpoczynają się od Wigilii Paschalnej, która jest najważniejszą Mszą świętą w całym roku. Sprawowana jest ona w nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę Zmartwychwstania (jest to już Msza niedzielna).
   W naszej parafii Wigilia Paschalna będzie o godz. 20:00. (będzie transmitowana przez TVC https://tvccls.pl/tvcplayer/transmisja-mszy-swietej-z-kosciola-pw-wnmp-w-celestynowie/).
   W poranek Wielkanocny Msza święta rezurekcyjna będzie o godz. 6:00 (będzie transmitowana przez TVC) (https://tvccls.pl/tvcplayer/transmisja-mszy-swietej-z-kosciola-pw-wnmp-w-celestynowie/). (nie ma Mszy o godz. 7:00). W tym roku opuszcza się procesję, lecz jedynie przy śpiewie oraz biciu w dzwony przenosi się Najśw. Sakrament z Grobu Pańskiego na ołtarz w prezbiterium.
   Pozostałe Msze święte o godz.: 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00. Nie ma Mszy o 16:00 w Regucie. (Msza o g. 12:00 będzie transmitowana przez TVC) (https://tvccls.pl/tvcplayer/transmisja-mszy-swietej-z-kosciola-pw-wnmp-w-celestynowie/).
  5. Poniedziałek Wielkanocny – Msze święte według porządku niedzielnego. Nie ma Mszy o 16:00 w Regucie. (Msza o g. 12:00 będzie transmitowana przez TVC) (https://tvccls.pl/tvcplayer/transmisja-mszy-swietej-z-kosciola-pw-wnmp-w-celestynowie/).
 12. Na parafialnej stronie Facebook zostały umieszczone obrazki do kolorowania dla dzieci.
 13. Zapowiedzi: Mateusz Buryta, kawaler z par. św. Jana Nepomucena we Frampolu
  i Iga-Katarzyna Warnicka, panna z Celestynowa, par. tut. 2.
  Szymon Józef Olender, kawaler z Celestynowa, par. tut. i Magdalena Agnieszka Pietrucha, panna z par. św. Wita w Karczewie Zap. 1.
 14. Akcja zbierania nakrętek trwa
 15. Prasa katolicka: Zaległa Niedziela do nabycia w zakrystii. Idziemy …wersja elektroniczna zachęcamy (http://www.idziemy.pl/)