«

»

Lip 23

Intencje mszalne, 24-31lipca 2017 r.

  Poniedziałek 24.7.
  7.00 +Mariannę Augustyniak (od Kowalskich)
  17.00 Dz. -bł. w 40 r. ślubu Anny i Jerzego, o bł. Boże dla Jubilatów, dzieci, wnuków i Cr.
  18.00 +Bolesława Grajdę (od sąsiadów)
  Wtorek 25.7. –
  7.00 +Dariusza (6 r. śm.), Barbarę (10 r. śm.), Waldemara (16 r. śm.) Prudzińskich.
  17.00 +Krzysztofa Gniadka, Lucynę i Eugeniusza Hadrysiów, dz-ów Kaczmarków, Hadrysiów, Gniadków i Popisów.
  18.00 + Bronisława (30 r. śm.) i Władysławę Górskich.
  Środa 26.7.
  7.00 +Stanisława Makosa (30 dz. po pogrzebie)
  17.00 +Annę Galas i Annę Wiącek.
  18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Msza Św. zbiorowa

O Bł. Boże dla ks. Proboszcza Mirosława (im.)

+ Eugeniusza (30 r. śm.) i Danuty (15 r. śm.)

  Czwartek 27.7. –
  7.00 +Stanisława Makosa (od sąsiadów)
  9.00 Pogrzeb śp. ks. Gerarda Jareckiego
  17.00 +Władysława Mielcucha (od Dybciów)
  18.00 Dz. -bł. w 18 r. urodzin Michała Domańskiego, o bł. Boże dla jubilata na progu dorosłego życia i dla Cr.
  Piątek 28.7.
  7.00 Dz. -bł. w 18 r. urodzin Katarzyny Gajownik, o bł. Boże dla jubilatki na progu dorosłego życia i dla Cr.
  17.00 Dz. -bł. w 88 r. urodzin Jana Żołądka, o bł. Boże dla jubilata i Cr.
  18.00 +Stanisławę Budrewicz
  Sobota 29.7. –
  7.00 +Jerzego Wielemborga, Feliksę, Wiktora i Kazimierza Dąbrowskich.
  16.30 Ślub: Łukasz Sobota – Monika Olszewska.
  18.00 Dz.-bł. w 25 r. ślubu Bożeny i Jerzego, oraz w 18 r. urodzin syna Kamila, a także dla córki Sylwii, o bł. Boże dla Cr.
  Niedziela 30.7.17 Niedziela Zwykła,
  7.00 + Henrykę i Tadeusza oraz Stefana Strzelców, Teresę Mroczek.
  9.00 Dz. -bł. w 70 r. urodzin Anastazji, o bł. Boże dla jubilatki i dla Cr.
  10.30 Dz. -bł. Ewy i Zdzisława, a także o bł. Boże dla małżonków i dla Cr.
  12:00 Za Parafian
  16.00 Regut +Zofię (17 r. śm.) i Bronisława Masnych, dz-ków Michalików i Masnych
  18:00 + Janusza Piętkę (3 r. śm.)