↑ Powrót do Sakramenty

Chrzest

Katecheza przed chrztem
dla rodziców pragnących ochrzcić dzieci w naszej parafii oraz dla rodziców chrzestnych
 z naszej parafii (również tych, którzy chrzestnymi będą poza parafią)

katecheza przed chrztem 21 grudnia 2015 r, następna 7 litego 2016.

W poniedziałek, po pierwszej niedzieli miesiąca, o godz. 19:00
w Oratorium św. Faustyny
(dawna sala katechetyczna)

Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych wystawiane będą bezpośrednio po spotkaniu.

Chrzty, w naszej parafii, w niedziele na Mszy św. o godz. 12.00
Spisanie aktu – w tygodniu poprzedzającym niedzielę chrztu. Rodzice dziecka winni zgłosić się do kancelarii wraz z aktem urodzenia dziecka wydanym przez USC oraz danymi rodziców chrzestnych (imiona i nazwiska, data urodzenia i dokładny adres zamieszkania).
Rodzice Chrzestni – mężczyzna i kobieta (jeśli są trudności, to wystarczy tylko jedna osoba), którzy ukończyli 16 rok życia, przyjęli sakrament bierzmowania, przyjmują Komunię Świętą i spowiadają się oraz nie są w karach kościelnych.
Uroczystość Chrztu – 15 min. przed Mszą świętą z chrztem, rodzice chrzestni przychodzą do zakrystii w celu podpisania się w księgach (jeżeli tego nie uczynili wcześniej) i przedstawienia zaświadczenia o odbytej spowiedzi przed chrztem, a jeżeli pełnią tę funkcję poza własną parafią, przedstawiają zaświadczenie, z własnej parafii (zamieszkania), stwierdzające przygotowanie do pełnienia tej godności.