INTENCJE MSZALNE 24.-30.05.2021

Poniedziałek 24.05. NMP, Matki Kościoła
7:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Stanisława i Marii z okazji 60 rocznicy ślubu oraz dla całej rodziny
18:00 +Józefa (54 r.śm.), Katarzynę, Wincentego Rybków, Zygmunta Wielgoławskiego, Stanisława Nowaka
Wtorek 25.05. Św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła

Św. Grzegorza VII, papieża

Św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy

7:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla o. Marka z okazji 30 r. świeceń
18:00 +Krystynę (10r.śm.), Krzysztofa, Mariana, Stanisława, Józefa Masnych, Barbarę, Piotra Krzymińskich
Środa 26.05. Św. Filipa Neri, prezbitera
7:00 +Annę (15 r.śm.), Mariana Kowalskich, Bolesława, Genowefę Gajowników
18:00 Zbiorowa:

 

Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla osób podejmujących Duchową Adopcję oraz dzieci i rodziców objętych ich modlitwą (31.03-29.12);

+Teresę Miernicką (6.01-8.09);

+Leokadię Sokół (6.01-8.09);

+Stanisława Szeląga (6.01-8.09);

+Piotra Zduńczyka (6.01-8.09);

+Edwarda Skolmowskiego (6.01-8.09);

+Sławomira Winiarka (13.01-29.12);

+Jacka Skoczka (13.01-29.12);

+Zenona Gorę (13.01-29.12);

+Marię Chodkiewicz (20.01-29.12);

+Krzysztofa Skolmowskiego (20.01-22.09);

+Józefa Piętkę (10.2-9.6);

+Wandę Szostak (10.2-9.6);

+Mirosława Zawadę (17.02-29.12)

+Bożenę Wieczorkowską (17.02-25.08);

+Dariusza Rosłońca (24.2-23.6);

+Krystynę Trzeciak (10.03-8.09);

+Janinę Popis (10.03-7.07);

+Henryka Główkę (10.03-7.07);

+Ryszarda Szopę (17.03-17.11);

+Barbarę i Stanisława Michalaków (17.03-15.09);

+Tomasza Żmiejko (17.03-29.12);

+Emilię Żelazo (24.03-21.07);

+Witolda Laskusa (31.03-1.12);

+Sabinę Przekaza (31.03-4.08);

+Marię Kopcińską (31.03-28.07);

+Teresę i Stanisława Kalbarczyków (7.04-2.06);

+Romana Czarnogłowskiego (14.4-9.6);

+Krzysztofa Krupę (28.4-29.12);

+Tomasza Świńczaka (5.05-29.12)

+Tomasza Trajdę (12.05-29.12);

+Marka, Henrykę, Mariana Błachnio (19.5-14.07);

+Zdzisława Bąka (19.05-11.08);

+Rozalię, Stanisława Rosłońców, Stefana Rendaszka;

+Małgorzatę Moczulską

 

Czwartek 27.05. Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana  
7:00 +Zofię, Stefana Główków  
18:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Magdaleny z okazji 33 rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny  

 

Piątek 28.05.  
7:00 +Władysława Bednarczyka, Jana, Mariana, Czesława, zr. Bednarczyków
18:00 Zbiorowa:

 

Za chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia;

Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Kazimierza i Anny Kałuskich oraz dla całej rodziny

+Tomasza Żmiejko (19.3-28.5) KONIEC;

+Krzysztofa Krupę (9.04-4.06);

+Witolda Laskusa (9.04-4.06);

+Witolda Fica (9.04-4.06);

+Helenę Piętkę (9.04-6.08);

+Hassana Salema (16.4-13.8);

+Alicję Zalewską (16.4-11.6);

+Rafała Sybilskiego (16.4-11.6);

+Antoniego Sybilskiego (16.4-11.6);

+Artura Laskusa (23.4-18.6);

+Ludwikę Juszczuk (23.4-28.5) KONIEC;

+Tomasza Świńczaka (30.04-25.06);

+Tomasza Trajdę (30.04-25.06);

+Henryka Nowaka (7.05-2.07);

+Leokadię Witak (7.05-2.07);

+Barbarę Skolak (21.05-16.07)

+Sławomira Winiarka (od Zofii i Wiesława Celińskich z rodziną);

+Wiesława Zawadkę (od sąsiadów Masnych);

+Mariusza Kozłowskiego (intencja pogrzebowa);

+Teresę Młodzianowską (od sąsiadów);

+Marlenę Nowak (od Joanny i Janusza)

+Tadeusza Wałachowskiego (7r.śm.);

+Danutę Jamborską (od Mieczysławy Irzyk z Krakowa)

 

Sobota 29.05. Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
7:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla ks. Krzysztofa Krupy z okazji 29 r. świeceń
7:00 +Jarosława, Henryka, Mariannę Celińskich
18:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla bierzmowanych oraz ich rodzin
18:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Justyny z okazji 18 rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny
Niedziela 30.05. Uroczystość Najświętszej Trójcy

9 Niedziela Zwykła

7:00 +Teresę, Jana, Adama Skibów, zr. Skibów, Górskich, Żołądków, Nowakowskich
9:00 +Jana, Genowefę Ćwieków, zr. Ćwieków, Kędziorków
10:30 +Czesława Czarnotę (3r.śm.)
12:00 Zbiorowa:

 

Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla fundatorów Kapliczek różańcowych (7.03-26.12);

Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla: Renaty, Jacka, Bartosza Pauliny, Anny, Zbigniewa i Sary, Mariana, Doroty i Janusza, Krzysztofa i Bogumiły, Jana, Władysława, Marianny, Zofii, Haliny, Anny, Marii i ich rodzin (18.4-6.6);

Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Violetty oraz dla całej rodziny (18.04-26.12);

Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Dawidka, jego rodziców oraz dla całej rodziny (16.05-11.07);

+zr. Cherubinów, Masnych, Bąków, Ulinowiczów (7.2-26.12);

+Tomasza Żmiejko (4.04-30.05) KONIEC;

+Wiesława Muszyńskiego (25.4-20.6);

+Witolda Laskusa (2.5-1.8);

+Bronisławę Macios (2.5-27.6);

+Zofię Golbiak, Helenę, Józefa Gielów (2.05-27.06);

+Ludwikę Matosek (82r.śm.), zr. Szopów i Matosków;

+Tomasza Świńczaka (od chrześnicy Antoniny z rodziną);

+Tomasza Trajdę (30.05-25.07) (od Hanny, Pauliny, Wojciecha Dębeckich);

 

16:00 Regut +Dariusza Papisa, zr. Nowaków i Cacków;
18:00 Za parafian

INTENCJE MSZALNE 22-28.03.2021

Poniedziałek 22.03.  
7:00 +Józefa, Feliksę Piętków
18:00 +Józefa Więsika (imieninowa), zr. Jasków, Więsików
Wtorek 23.03. Św. Turybiusza z Mongrovejo, biskupa
7:00 +Dorotę Starosz (intencja pogrzebowa)
18:00 +Feliksę, Stefana Gawickich (18r. ich śm.)
19:30 Dziękczynna w 100 r. urodzin Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego
Środa 24.03.  
7:00 +Mariana, Wiesławę Kobzów
18:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Krystiana i Aleksandry Mrozów oraz dla ich rodziców (27.01-24.03) KONIEC;

+Teresę Miernicką (6.01-8.09);

+Leokadię Sokół (6.01-8.09);

+Stanisława Szeląga (6.01-8.09);

+Piotra Zduńczyka (6.01-8.09);

+Edwarda Skolmowskiego (6.01-8.09);

+Zdzisława Bąka (13.01-12.05);

+Sławomira Winiarka (13.01-29.12);

+Jacka Skoczka (13.01-29.12);

+Zenona Gorę (13.01-29.12);

+Ryszarda Pujera (13.01-12.05);

+Jadwigę Cygan (13.01-12.05);

+Wiesława Strzeżysza (13.01-12.05);

+Mariannę Bąk (13.01-12.05);

+Józefa Krupę (13.01-12.05);

+Małgorzatę Trzeciak (13.01-12.05);

+Marię Chodkiewicz (20.01-29.12);

+Krzysztofa Skolmowskiego (20.01-22.09);

+Andrzeja Laskusa (20.01-19.05);

+Józefa Piętkę (10.2-9.6);

+Jana Kąkola (10.2-7.4);

+Wandę Szostak (10.2-9.6);

+Alicję Zalewską (17.02-14.04);

+Antoniego Sybilskiego (17.02-14.04);

+Mirosława Zawadę (17.02-29.12);

+Bożenę Wieczorkowską (17.02-25.08);

+Dariusza Rosłońca (24.2-23.6);

+dusze w czyśćcu cierpiące (3.03-28.4);

+Krystynę Trzeciak (10.03-8.09);

+Janinę Popis (10.03-7.07);

+Henryka Główkę (10.03-7.07);

+Barbarę Komorowską (10.03-5.05);

+Ryszarda Szopę (17.03-17.11);

+Leokadię Grzywacz (17.03-12.05);

+Barbarę i Stanisława Michalaków (17.03-15.09);

+Tomasza Żmiejko (17.03-29.12);

+Witolda Laskusa (od Marii i Tadeusza Żebrowskich);

+Emilię Żelazo (24.03-21.07);

Czwartek 25.03. Zwiastowanie Pańskie
7:00 +Władysława (19r.śm.), Stanisławę Matosków
16:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Marii oraz dla jej rodziny
18:00 +Irenę Żołądek, Małgorzatę, Józefa Kacprzyków
Piątek 26.03.  
7:00 +Arkadiusza Masnego, zr. Bąków, Chodkiewiczów, Masnych, Skolmowskich Cherubinów
18:00 +Sławomira Winiarka (15.01-21.05);

+Teresę Bartochowską (15.01-21.05);

+Janinę Ostrowską (15.01-21.05);

+Jana Osiaka (15.01-21.05);

+Reginę i Andrzeja Brodów (15.01-21.05);

+Krzysztofa Krupę (29.1-26.3) KONIEC;

+Zenona Gorę (5.02-9.04);

+Józefa Piętkę (5.02-16.04);

+Ewę i Martę Dunin-Horosiewicz (12.2-16.4);

+Wiesława Strzeżysza (19.02-23.04);

+Krzysztofa Skolmowskiego (26.2-30.4);

+Tomasza Żmiejko (19.03-28.05);

+Wiesława Zawadkę (od mieszkańców z ul. Witosa);

+Franciszkę, Józefa, Stanisława, Henryka, Jana, Stefana Saganków;

+Mirosława Zawadę (od chrześnicy Edyty z rodziną);

+Ryszarda Szopę (od pracowników Cukiernia „Oskroba”);

+Witolda Laskusa (od pracowników przedszkola w Celestynowie);

+Emilię Żelazo (od Powałków);

Sobota 27.03.  
7:00 +Ewę, Stefanię Bocianów, zr. Bocianów;
18:00 +Reginę, Czesława Trzpilów, Sabinę, Stanisława Jobda, dusze w czyśćcu cierpiące;
Niedziela 28.03. Niedziela Palmowa
7:00 +Mariannę, Władysława Rudnickich, Aleksandra, Katarzynę, Franciszka Krupów, Wandę Sado;
9:00 +Natalię, Jana Cyganów, zr. Cyganów, Olszewskich;
10:30 +Jadwigę (2r.śm.), Feliksa Górskich, zr. Kasprzaków, Górskich;
12:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla fundatorów Kapliczek różańcowych (7.03-26.12);

Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla małżeństw prowadzących i uczestniczących w kursie przedmałżeńskim (14.03-9.05);

+ks. Lucjana Musielaka (21.02-18.04);

+Andrzeja Gontarczyka (17.01-16.05);

+zr. Cherubinów, Masnych, Bąków, Ulinowiczów (7.2-26.12);

+Anielę, Szczepana Bąków, Zenona Koca; Henryka Lubę, zr. Krupów, Lubów;

+Witolda Laskusa (m-c po śm.);

+Tomasza Żmiejko (od Beaty Przemysława Piętków, rodz. Zawadów);

16.00 Regut +Krystynę Trzeciak (od Basi i Grażyny z dziećmi);
18:00 +Witolda Gniadka (1r.śm.)

Informacje dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych i rocznicowych

DZIECI OTRZYMAJĄ :
• RÓŻAŃCE
• MEDALIKI
• KSIĄŻECZKI
• KRZYŻE
• PISMO ŚWIĘTE
• OBRAZKI PAMIĄTKOWE
• KSIĄŻECZKI NA I PIĄTKI

TERMINY DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS:

Klasa 3a
Próba 1 – Pon. 31.05.2021 godz. 19.00
Próba 2 – Wt. 01.06.2021 godz. 19.00
Spowiedź – Piątek 4.06.2021 od godz. 14.30 i od godz. 17.00
I Komunia – Sobota 5.06.2021 godz. 11.00
Biały Tydzień – 7.06.2021 i 8.06.2021 (pon i wt) godz. 18.00

 

Klasa 3b
Próba 1 – Wt. 08.06.2021 godz. 19.00
Próba 2 – śr. 09.06.2021 godz. 19.15
Spowiedź – Piątek 11.06.2021 od godz. 17.00
I Komunia – Sobota 12.06.2021 godz. 11.00
Biały Tydzień – 14.06.2021 i 15.06.2021 (pon i wt) godz. 18.00

 

Klasa 3c
Próba 1 – wt. 15.06.2021 godz. 19.00
Próba 2 – śr. 16.06.2021 godz. 19.15
Spowiedź – Piątek 18.06.2021 od godz. 17.00
I Komunia – Sobota 19.06.2021 godz. 11.00
Biały Tydzień – 21.06.2021 i 22.06.2021 (pon i wt) godz. 18.00

 

 

Klasa 4a i Regut
Spotkanie organizacyjne dzieci i rodziców – środa 5 maja 2021 godz. 19.15
Spowiedź – piątek 7 maja 2021 od 14.30 i od 17.00 (to I piątek miesiąca)
Msza święta rocznicowa – sobota 8 maja 2021 godz. 11.00

Klasa 4b i Dąbrówka
Spotkanie organizacyjne dzieci i rodziców – środa 19 maja 2021 godz. 19.15
Spowiedź – piątek 21 maja 2021 od 17.00
Msza święta rocznicowa – sobota 22 maja 2021 godz. 11.00

Klasa 4c
Spotkanie organizacyjne dzieci i rodziców – środa 12 maja 2021 godz. 19.15
Spowiedź – piątek 14 maja 2021 od 17.00
Msza święta rocznicowa – sobota 15 maja 2021 godz. 11.00

Intencje mszalne 23 – 29 września 2019 r.

INTENCJE MSZALNE – 25 t. zw.

  Poniedziałek 23.09.  
Pr. 7:00 +Marię Popis (5r.śm.), Krzysztofa i Cr. Gniadków
L 17:00 + Łukasza Walewskiego (od matki chrzestnej)
M 17:00 +Helenę i Feliksa Żaroniów, ich rodziców i Cr. Żaroniów
E 18:00 +Mieczysława (26r.śm.), Mirosława (1r.śm.) Koców, rodziców Bąków z dziećmi, Mieczysława Popisa, Witolda Strzeżysza
  Wtorek 24.09.
M 7:00 +Mieczysławę (1r.śm.) i Stefana (13r.śm.) Palat
L 7:00 +Władysława Ćwieka (od córki chrzestnej z mężem)
E 17:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Kazimiery w 80 urodziny oraz dla Cr.
Pr. 18:00 +Helenę, Wiesława, Józefa Chodkiewiczów
  Środa 25.09.  
E 7:00 +Alicję Rudek (od Anny i Jarosława Rudek z dziećmi)
L 17:00 +Jana Macieja (od Ewy i Andrzeja z synami)
M 17:00 +Edwarda Chodkiewicza (od Strykowskich)
Pr. 18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Msza Św. zbiorowa
  Czwartek 26.09.  
M 7:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Kacpra w 18 urodziny oraz dla Cr.
L 7:00 +Władysława Ćwieka (od Heleny Ćwiek)
Pr 17:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Barbary i Witolda w 32 r. ślubu
E 18:00 +Barbarę Piekarską (6r.śm.) i jej rodziców
  Piątek 27.09.  
E 7:00 + Alicję Rudek (od rodz. Kielerów i Sabałów)
L 17.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Ewy w 50 rocz. chrztu
M 18:00 +Kazimierza (29r.śm.), Mariannę, Tadeusza Traczyków,

Cr. Floriańczyków, Celińskich, Kędziorków, Skolmowskich

Pr. 18:00 +Łukasza Walewskiego (od Kamili Roberta Mazek)
  Sobota 28.09.  
Pr. 7:00 +Feliksę (3r.śm.) i Józefa Piętków
L 7:00 +Jana Macieja (od Donaty i Wojciecha z rodz.)
E 16:30 Ślub Jakub Szwedowski i Katarzyna Gniadek .
M 18:00 +Kazimierza Szopę (od Żołądków i Szyszko)
  Niedziela 29.09. 26 n. zw.
E 7:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Mateusza i Anny w 1 r. ślubu
L 9:00 + Rafała (13r.śm.), Tomasza, Stanisława, Jana Urbaniaków, Stefanię i Stanisława Krupów
M 10:30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Natalii i Zdzisława w 25 r. ślubu oraz dla całej rodziny
Pr. 10:30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla ks. Michała z okazji imienin
E 12:00 Za Parafian
L 12:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Aleksandry Żebrowskiej
Pr. 16.00 Regut +Irenę Żołądek (od Piotrowskich i Skolmowskich)
M 18:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Amelii w 15 urodziny oraz dla całej rodziny

 

Ogłoszenia duszpasterskie, 22 września 2019

OGŁOSZENIA PARAFIALNE,
22 września 2019 r., 25 niedziela zwykła

 1. Dzisiaj gmina Celestynów biega. Zapraszamy.
 2. Dzisiaj tj. w niedzielę 22 września zapraszamy bez rodziców kandydatów do bierzmowania szkół średnich na spotkanie po wieczornej Mszy świętej do kościoła. Dorosłe dzieci powinny być w domu na godzinę 21.00.
 3. Dzisiaj o godzinie 17.00, spotkanie w oratorium św. Faustyny dla Kościelnej Służby Porządkowej „Totus Tuus”
 4. W minioną środę (18 września) uroczystą Mszą świętą w katedrze rozpoczął się Synod Młodych Diecezji Warszawsko-Praskiej. Prosimy o modlitwę w jego intencji.
 5. 19 października o g. 19:00 odbędzie się pierwsze spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego. Będzie przypomnienie.
 6. Wszyscy należący do wspólnoty odnowy w Duchu Świętym pamiętajcie o spotkaniach modlitewnych w każdą środę punktualnie o godzinie 20.00.
 7. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek, po Mszy św. o godz. 18.00 będzie ofiarowana za zmarłych z rodzin ul. Witosa i Brzozowa i za dusze w czyśćcu cierpiące. Proszę o przygotowanie rozważań i poprowadzenie modlitw. Serdecznie zapraszamy.
 8. W piątek spotkanie Oazy oraz ministrantów starszych (od klasy VII). Zapraszamy na Mszę św. o g. 18:00, a po niej spotkanie.
 9. Zebranie ministrantów młodszych (do kl. VI włącznie) i kandydatów w sobotę o godz. 8:30
 10. Najbliższa niedziela to dzień imienin ks. Michała Szczególna modlitwa będzie na Mszy św. o godz. 10.30 a po niej będzie możliwość złożenia życzeń solenizantowi. Zapraszam.
 11. Zapraszam 29 września na godzinę 19.00, młodzież klas VIII z rodzicami do kościoła. Rozpoczniemy nasze przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
 12. W najbliższą niedzielę będziemy gościć ks. Grzegorza Mioduchowskiego proboszcza z Nadmy Wygłosi Słowo Boże i ofiary złożone na tace przekażemy na budowę kościoła.
 13. Od 16 października w naszej parafii będą się odbywały Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym (REO), które będzie prowadził ks. Łukasz Turek. Zapraszamy
 14. Zapraszamy pary narzeczeńskie do zarezerwowania godziny swojego ślubu na rok 2020.
 15. .Akcja zbierania nakrętek trwa. Bardzo dziękuję.
 16. Zapowiedzi przedślubne:

Tomasz Grzesiński kawaler i Agnieszka Bronisława Zakrzewska panna oboje z Celestynowa par. tut. Zap. 2

8 Prasa katolicka: Idziemy:.

Ogłoszenia duszpasterskie, 15 września 2019 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE,
15 września 2019 r., 24 niedziela zwykła

1. Zapraszamy dzisiaj tj. niedziela 15 września po Mszy św. wieczornej na koncert tenora Oliwera Palmera, który jest niesłyszący. W repertuarze klasyczne pieśni muzyki sakralnej. Po koncercie odbędzie się kwesta na rzecz młodego artysty.
2. .Zapraszam w poniedziałek, 16 września, na g. 19.00 do oratorium św. Faustyny Radę Duszpasterską i Ekonomiczną w celu omówienia spraw duszpasterskich.
3. Odnowa w Duchu Świętym jest zaproszona na środę do oratorium św. Faustyny na modlitewne spotkanie. Rozpoczynamy punktualnie o godzinie 20.00.
4. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek, po Mszy św. o godz. 18.00 będzie ofiarowana za zmarłych z rodzin ul. Prusa i za dusze w czyśćcu cierpiące. Proszę o przygotowanie rozważań i poprowadzenie modlitw. Serdecznie zapraszamy.
5. W piątek spotkanie Oazy. Zapraszamy na Mszę św. o g. 18:00, a po niej spotkanie.
6. Wszyscy, którzy rozpoczęli nowennę do M. B. Rozwiązującej Węzły mogą zakończyć swoja modlitwę złożeniem intencji w środę na Mszy św. o godz.18.00.
7. Powiat otwocki zaprasza na piknik militarny, który odbędzie się 21 września o g.14.00. plakat na tablicy ogłoszeń
8. W najbliższą niedzielę, 22 września, zapraszamy kandydatów do bierzmowani szkół średnich na spotkanie po wieczornej Mszy świętej (czyli na g. 19.00) do kościoła.
9. .Najbliższa niedziela tj.22 września V Celestynowski Bieg Uliczny. Program jest wywieszony na tablicy ogłoszeń. Należy zapoznać się o zamkniętych ulicach na ten czas. Zapraszamy.
10. .Akcja zbierania nakrętek trwa. Bardzo dziękuję.
11. Zapowiedzi przedślubne:
Jakub Szwedowski kawaler z Warszawy par, św. Feliksa Warszawa Marysin Wawerski i Katarzyna Gniadek panna z Celestynowa par tut.Zap.2.
Piotr Biernat kawaler z Celestynowa par tut i Aneta Wilczyńska panna z par Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Otwocku Zap.2.
Tomasz Grzesiński kawaler z Celestynowa par. tut i Agnieszka Bronisława Zakrzewska panna z Celestynowa par. tut. Zap. 1
8 Prasa katolicka: Idziemy:.

Ogłoszenia duszpasterskie, 8 września 2019 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE,
8 września 2019 r., 23 niedziela zwykła

 1. Zapraszam rodziców dzieci komunijnych dzisiaj w niedzielę tj.8 09 na godzinę 19.00 do kościoła. Proszę mieć przygotowane wszystkie odpowiedzi na moje pytania.
 2. Zapraszam lektorów, ministrantów i kandydatów wraz z rodzicami na spotkanie organizacyjne w poniedziałek tj.9.09. na godzinę 19.00 do oratorium św. Faustyny.
 3. Zapraszamy jutro tj.9 września wspólnoty i wszystkich zainteresowanych na Msze św. na godz. 20.00. Po Mszy św. indywidualne błogosławieństwo.
 4. We wtorek tj. 10 września o godzinie 18.00 spotkanie w łączniku hali sportowej w Celestynowie w sprawie podziału funduszu sołeckiego na przyszły rok.
 5. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek, po Mszy św. o godz. 18.00 będzie ofiarowana za zmarłych polecanych w parafialnych wypominkach i za dusze w czyśćcu cierpiące. Druga część różańca rozpocznie się o godzinie 20.00 i zakończy się nieszporami za zmarłych i apelem jasnogórskim. Serdecznie zapraszamy.
 6. W piątek wznawia spotkania Oaza. Zapraszamy na Mszę św. o g. 18:00, a po niej spotkanie.
 7. „Polska pod Krzyżem” 14 września na lotnisku Włocławek –Kruszyn.  Nasza parafia udaje się na to spotkanie modlitewne. Zapisy na wyjazd w zakrystii lub u p. Teresy Skolmowskiej z Reguta. Wyjazd w sobotę 14 września o godz.5.00 rano z parkingu kościelnego a powrót w niedzielę ok. godziny 9.00 rano. Warto mieć kieszonkowe i krzyże z domu, które będą tam poświecone. Koszt 60 zł. Są wolne miejsca.
 8. Proszę czcigodnych parafian o włączenie się do tej wielkiej modlitwy i zapraszam na godzinę 14.30 pod krzyż przed kościołem. Będzie droga krzyżowa i koronka do Bożego Miłosierdzia i na godz.20.15 będzie bolesna część różańca w kościele przed Najświętszym Sakramentem zakończona apelem.
 9. Przypominam wszystkim utrudzonym parafianom o nowennie do M. B. Rozwiązującej Węzły zakończonej złożeniem intencji w środę na Mszy św. o godz.18.00.
 10. Zapraszamy w przyszłą niedzielę tj.15 września po Mszy św. wieczornej na koncert tenora Oliwera Palmera, który jest niesłyszący. W repertuarze klasyczne pieśni muzyki sakralnej. Po koncercie odbędzie się kwesta na rzecz młodego artysty.
 11. Mamy zaproszenie na szczególne wydarzenia w parafii Józefów – Błota. Plakat na tablicy ogłoszeń.
 12. Akcja zbierania nakrętek trwa. Bardzo dziękuję.
 13. Zapowiedzi przedślubne:

Piotr Borowski kawaler z Celestynowa par. tut i Anna Papis panna z Dyzina par .Stara Wieś Zap.2.

Jakub Szwedowski kawaler z Warszawy par, św. Feliksa Warszawa Marysin Wawerski i Katarzyna Gniadek panna z Celestynowa par tut.Zap.1.

Piotr Biernat kawaler z Celestynowa par tut i Aneta Wilczyńska panna z par Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Otwocku Zap.1.

8 Prasa katolicka: Idziemy: Któż jak Bóg do odebrania. Misyjne Drogi.

Ogłoszenia duszpasterskie, 7 lipca 2019 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE,
7 lipca 2019 r., 14 niedziela zwykła

 1. Zapraszam dzisiaj z racji I niedzieli miesiąca na adorację Najświętszego Sakramentu i różaniec na godz. 17.15.
 2. W poniedziałek 8 lipca o godz. 19.00 w oratorium św. Faustyny konferencja dla rodziców i chrzestnych naszej parafii, którzy planują chrzest dziecka do 4 sierpnia włącznie. Zapraszam.
 3. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek, po Mszy św. o godz. 18.00 będzie ofiarowana za zmarłych polecanych parafialnych wypominkach i za dusze czyśćcu cierpiące. Druga część różańca rozpocznie się o godz. 20.00 zakończona nieszporami za zmarłych i apelem.. Serdecznie zapraszamy.
 4. Msze św. i procesja fatimska w sobotę, 13 lipca o godz. 20.00. Zapraszamy.
 5. W najbliższą niedzielę, 14 lipca odbędzie się piknik Historyczno – Edukacyjny. Początek o godz. 14.00. Zapraszamy.
 6. Akcja zbierania nakrętek trwa. Bardzo dziękuję i proszę o kontynuację

Ogłoszenia duszpasterskie, 29 czerwca 2019 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE,
30 czerwca 2019 r., 13 niedziela zwykła

 1. Zapraszam dzisiaj i w przyszłą niedzielę na różaniec na godz. 17.15.
 2. We wtorek, 2 lipca po Mszy św. o godz. 17.00 zapraszam na nowennę do św. Michała Archanioła.
 3. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek, po Mszy św. o godz. 18.00 będzie ofiarowana za zmarłych z rodzin z ul. Żabiej, Inżynierskiej, Kupieckiej i Chopina i za dusze w czyśćcu cierpiące. Proszę o przygotowanie rozważań i poprowadzenie adoracji. Serdecznie zapraszamy.
 4. I piątek miesiąca Wizyta u chorych od godz. 8.30. Msze św. o godz.7.00 15.00 i 18.00 Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.
 5. I sobota miesiąca. Modlitwy rozpoczynamy o godz.7.00 Msza św. o godz. 8.00 Możliwość spowiedzi.
 6. Słowa wdzięczności składam na ręce mieszkańców Reguta za dostarczenie strawy dla koni, a mieszkańcom Celestynowa za przygotowanie posiłku dla pielgrzymów. Bardzo dziękuje firmie Oskroba za pieczywo i słodkości. Naszej Pizzerii Sekret za pizzę dla ułanów i p. Janisiewiczom za liczne produkty spożywcze. Wielkie Bóg zapłać
 7. Akcja zbierania nakrętek trwa. Bardzo dziękuję i proszę o kontynuację
 8. Wykład na temat zmiany klimatu, 5 lipca o godz.18.00 w szkoły Podstawowej w Celestynowie. Plakat.

Pacierz i krótki katechizm

Katechizm

1. Kim jest Bóg?

Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi, Ojciec nasz najlepszy.

2. Kim jest Chrystus?

Chrystus jest to Syn Boży, który stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.

4. Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest to Trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna i nas uświęca.

5. Kim jest Trójca Święta?

Trójca Święta jest to Jedyny Bóg, ale w trzech Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

5. Kim jest człowiek?

Człowiek jest to stworzenie rozumne, złożone z ciała i duszy nieśmiertelnej.

6. Co to jest dusza?

Dusza jest to duch stworzony na obraz i podobieństwo Boże, który w naszym ciele myśli i rządzi. Funkcje duszy nieśmiertelnej to: rozum, wolna wola, pamięć i sumienie.

7.Kim są aniołowie?

Aniołowie są to duchy czyste, które mają rozum, wolną wolę, ale nie mają ciała.

Pierwszym grzesznikiem był anioł, który nie chciał pełnić woli Bożej i zgrzeszył przez pychę.

8. Co to jest grzech pierworodny?

Grzech pierworodny jest to ten grzech, z którym każdy z nas  się rodzi. Jest to skutek grzechu pierwszych rodziców Adama i Ewy, którzy okazali nieposłuszeństwo Bogu.

9. Co to są grzechy uczynkowe?

-Grzech uczynkowy jest to świadome i dobrowolne złamanie Przykazania Boskiego lub Kościelnego.

Grzech ciężki popełnia człowiek wtedy, gdy łamie przykazanie Boże lub Kościelne świadomie i dobrowolnie w wielkiej rzeczy. Grzech lekki, czyli powszedni popełnia człowiek wtedy, gdy łamie przykazanie Boże lub Kościelne świadomie i dobrowolnie w małej rzeczy. Grzech śmiertelny zabija w nas Łaskę Bożą.

Grzechy cudze, to grzechy obciążające nasze sumienie poprzez: namawianie do grzechu, pomaganie przy popełnianiu grzechu, dopuszczanie do grzechu brakiem opieki, dawanie złego przykładu, pochwalanie grzechu.

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu, to wątpienie w miłosierdzie Boże; zuchwale grzeszenie w nadziei miłosierdzia Bożego.

Grzechy wołające o pomstę do nieba, to: zabójstwo, krzywdzenie wdów i sierot, zatrzymywanie zapłaty pracownikom.

10. Gdzie Bóg dał swoje przykazania?

Bóg dał swoje przykazania Mojżeszowi na górze Synaj na dwóch tablicach kamiennych.

Przykazania są to drogowskazy, które wskazują nam drogę do nieba. Przykazanie Boże jest to objawiona wola Pana Boga, którą ludzie powinni wypełniać.

11. Co to jest łaska uświęcająca?

Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone, czyni nas dziećmi Bożymi i członkami Kościoła Katolickiego.

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do dobrego życia.

12. Co to jest sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny ustanowiony przez Pana Jezusa, który daje nam niewidzialną łaskę Bożą.

13. Co to jest chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najbardziej potrzebny sakrament, który gładzi grzech pierworodny (i grzechy uczynkowe), daje nam życie Boże i wprowadza nas do Kościoła.

14. Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoja mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. Przyjmujemy go tylko raz w życiu.

15. Jakie dary Ducha Św. otrzymujemy w sakr. Bierzmowania?

1. Mądrości, 2. Rozumu, 3. Rady, 4. Męstwa, 5. Umiejętności, 6. Pobożności, 7. Bojaźni Bożej

16. Co to jest Eucharystia?

Eucharystia jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami Chleba i Wina.

Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek na Ostatniej Wieczerzy i polecił apostołom, aby sprowadzali Go pod postacią Chleba i Wina w czasie Mszy Świętej.

17. Co to jest Msza Święta?

Msza Święta jest to Ofiara Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas Swemu Ojcu.

18. Co to jest Komunia Święta?

Komunia Święta jest to przyjęcia Pana Jezusa pod postaciami Chleba i Wina do swego serca.

Komunię Świętą możemy przyjąć wtedy, gdy nie mamy na duszy swojej grzechu ciężkiego.

19. Co to jest sakrament pokuty?

Pokuta jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Pana Boga odpuszcza człowiekowi grzechy popełnione po chrzcie.

20. Warunki sakramentu pokuty.

Rachunek sumienia jest to dokładne przypomnienie sobie grzechów z czasu, z którego mamy się spowiadać.

Żal za grzechy doskonały jest to obrzydzenie sobie grzechów z miłości do Pana Boga. Żal mniej doskonały jest to obrzydzenie sobie grzechów pochodzące z obawy przed karą.

Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola niegrzeszenia i unikania okazji, które prowadzą do grzechu.

Szczera spowiedź jest to oskarżenie swoich grzechów dla uzyskania rozgrzeszenia. Przy spowiedzi nie wolno zataić grzechu, bo popełni się grzech świętokradztwa.

Zadośćuczynienie jest to wypełnienie zadanej pokuty i naprawienie wyrządzonych krzywd.

21. Co to jest odpust?

Odpust jest to całkowite lub częściowe darowanie przez Boga kar doczesnych będących skutkiem grzechów.

22. Co to jest namaszczenie chorych?

Namaszczenie chorych jest to sakrament, który udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi doświadczonemu ciężką chorobą lub starością.

23. Dlaczego wiernych nazywamy Ludem kapłańskim?

Wiernych w Kościele nazywamy Ludem kapłańskim, ponieważ przez chrzest wszyscy uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa. To uczestniczenie w kapłaństwie Chrystusa nazywa się „wspólnym kapłaństwem wiernych” lub „kapłaństwem powszechnym”. Oprócz kapłaństwa powszechnego wiernych istnieje jeszcze urzędowe zwane też kapłaństwem służebnym.

24. Co rozumiemy przez kapłaństwo służebne?

Kapłaństwo służebne przekazywane jest przez sakrament święceń, a zadaniem jego jest pełnienie służby we wspólnocie, w imieniu i w osobie Chrystusa. Od początku posługa święceń była udzielana i wykonywana według trzech stopni: episkopatu, prezbiteratu, diakonatu.

25. Co rozumiemy przez małżeństwo?

Przez małżeństwo rozumiemy przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz na rodzenie i wychowywanie potomstwa. Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO DUSZY

1. Grzesznych upominać; 2. Nieumiejętnych nauczać; 3. Wątpiącym dobrze radzić; 4. Strapionych pocieszać; 5. Krzywdy cierpliwie znosić; 6. Urazy chętnie darować; 7. Modlić się za żywych i umarłych

UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO CIAŁA

1. Głodnych nakarmić; 2. Spragnionych napoić; 3. Nagich przyodziać; 4. Podróżnych w dom przyjąć; 5. Więźniów pocieszać; 6. Chorych odwiedzać; 7. Umarłych pogrzebać

Pacierz

MODLITWA PAŃSKA

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

POZDROWIENIE ANIELSKIE

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

SKŁAD APOSTOLSKI

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego; święty Kościół powszechny, świętych obcowanie; grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

GŁÓWNE PRAWDY WIARY

 1. Jest jeden Bóg;
 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre nagradza, a za złe karze;
 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty;
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia;
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna;
 6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca twego i matkę twoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego twego,
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

NAJWAŻNIEJSZE PRZYKAZANIA

 1. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich,
 2. a bliźniego swego jak siebie samego.

PRZYKAZANIA KOŚCIELNE

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

SAKRAMENTY ŚWIĘTE

 1. Chrzest..
 2. Bierzmowanie.
 3. Eucharystia
 4. Pokuta. i Pojednanie
 5. Namaszczenie chorych.
 6. Świecenia.
 7. Małżeństwo.

WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY

 1. Rachunek sumienia.
 2. Żal za grzechy.
 3. Mocne postanowienie poprawy.
 4. Spowiedź szczera.
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

CNOTY BOSKIE

1. Wiara. 2. Nadzieja. 3. Miłość.

CNOTY GŁÓWNE

1. Roztropność. 2. Sprawiedliwość. 3. Umiarkowanie. 4. Męstwo.

NAJWAŻNIEJSZE DOBRE UCZYNKI

1. Modlitwa. 2. Post. 3. Jałmużna.

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH

1. Pycha. 2. Chciwość. 3. Nieczystość. 4. Zazdrość. 5 Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. 6 Gniew.  Lenistwo.

OSTATECZNE RZECZY CZŁOWIEKA

1. Śmierć. 2. Sąd Boży szczegółowy. 3. Niebo albo piekło. 4. Ciała zmartwychwstanie. 5. Sąd Ostateczny.

Akt Wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy

W Trójcy Jedyny Prawdziwy,

Wierzę coś objawił, Boże

Twe słowo mylić nie może.

Akt Nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,

 Wszechmogący i Miłosierny,

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt Miłości

Boże, choć Cię nie pojmuje,

Jednak nad wszystko miłuję,

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty dobro nieskończone.

Akt Żalu

Ach, żałuje za me złości,

Jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu,

Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Aniele Boży, Stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój,

Rano, wieczór, we dnie, w nocy,

Bądź mi zawsze ku pomocy,

Strzeż duszy, ciała mego,

I zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Anioł Pański

K. Anioł Pański Zwiastował Pannie Maryi.

W. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo …

K. Oto ja służebnica Pańska,

W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo …

K. A słowo stało się Ciałem

W. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo …

K. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K. Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko! Naszymi prośbami racz nie gładzić, w potrzebach naszych. Ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza! Z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj.

…………………………………………

Formuła spowiedzi:

P. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

K. Na wieki wieków. Amen.

P. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Ostatni raz u spowiedzi byłem (kiedy?), pokutę zadaną (odprawiłem, nie odprawiłem) obraziłem Pana Boga następującymi grzechami: (wymieniam grzechy).

Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, postanawiam poprawę, a ciebie ojcze duchowny proszę o pokutę i rozgrzeszenie.

(słucham kapłana nauki i pokuty, a gdy udziela rozgrzeszenia czynię znak krzyża na końcu mówiąc głośniej: Amen)

K. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry.

P. Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

K. Pan odpuścił Tobie grzechy idź w pokoju.