Gdańsk 18-24 lipca 2016 r.

Celestynów 18.07.16 05:39

Warszawa Wschodnia 18.07.16 06:31 KM 21440 R3Osobowy Koleje Mazowieckie, tylko 2 kl.,poci¡g z elektrycznych zespoªów trakcyjnych (EZT) 4 poª¡czenia alternatywne (co 16 -60 minut).

Warszawa Wschodnia 18.07.16 07:05

Gda«sk Gªówny 18.07.16 11:06 TLK15157 DELFIN TLK  ZTM Gdańsk bus 112 – 31’

PKP Intercity, przewóz rowerów – l.miejsc ograniczona, rezerwacjaobowi¡zkowa, miejsca dla osób zdzie¢mi do lat 6, m. dlaniepeªnosprawnych i o ogr.sprawno±ci ruchowej, w poci¡guwagon dla niepeªnosprawnych,przewóz przesyªek konduktorskichCzas trwania: 4:58; Kursuje 29. Czerwiec do 31. Sierpie« 2016

 80-680 Gdańsk-Sobieszewo,  Turystyczna 90  tel/fax: (058) 308-07-69 tel: 501-246-647   mail: osrodek.melisa@gmail.com 

 

Gda«sk Gªówny 23.07.16 19:51

Warszawa Wschodnia 23.07.16 22:46 TLK51100

NEPTUN TLKPKP Intercity, przewóz rowerów – l.miejsc ograniczona, tylko 2 kl.,rezerwacja obowi¡zkowa, wagon zmiejscami do le»enia, wagonsypialny, miejsca dla osób z dzie¢mido lat 6, m. dla niepeªnosprawnych io ogr. sprawno±ci ruchowej, przewózprzesyªek konduktorskich

Warszawa Wschodnia 23.07.16 23:29

Otwock 24.07.16 00:02 SKW 1SKM Kierunek: Otwock Szybka Kolej Miejska w Warszawie,

Proszę wiec o odbiór dzieci w Otwocku na stacji PKP