Ogłoszenia duszpasterskie, 20 kwietnia 2014 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1 Niedziela Wielkanocna, 20 kwietnia 2014 r.

 1. Trwamy w radości ze zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. W duchu radości i wdzięczności pragnę skierować podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeżycia tych Wielkich i Świętych Dni:

v Dziękuję rodzinom i wspólnotom za przygotowanie i prowadzenie Dróg Krzyżowych, szczególne podziękowanie dla ks. Gerarda, który poprowadził Drogę Krzyżową w kościele i naszymi ulicami oraz pobłogosławił krzyż, a także za posługę w konfesjonale. Dziękujemy też wszystkim za uczestnictwo i wspólna modlitwę w nabożeństwach Pasyjnych i rekolekcjach oraz przyjęcie Komunii św.

v Ruchowi Światło-Życie oraz pp. Jackowi i Władysławowi, a także ks. Jackowi za przygotowanie Ciemnicy i Grobu Bożego.

v Strażakom z Dąbrówki, Celestynowa i Reguta za czuwanie przy Grobie Pańskim i udział w procesji Rezurekcyjnej.

v Ks. Andrzejowi i Służbie Liturgicznej (lektorom, ministrantom, młodzieży oazowej, Domowemu Kościołowi, obydwu wspólnotom Odnowy w Duchu Świętym) za przygotowanie i posługę w  liturgii Wielkiego Tygodnia oraz adoracji.

v Panu Sławomirowi i chórowi Celestis za przygotowanie i prowadzenie śpiewów oraz uświetnienie uroczystości, a także scholii dziecięcej wraz z panią Agnieszką i panem Darkiem.

v Pani Mirosławie, katechetce oraz dzieciom za przygotowanie i udział w procesji rezurekcyjnej, zwłaszcza tym najmłodszym sypaczkom kwiatów.

v Ruchowi Totus Tuus i Asyście za pilnowanie porządku i dostojne poprowadzenie procesji, a także panu Rafałowi Filipowiczowi za posługę porządkową na procesji i panu Marianowi za nagłośnienie całego poranka Wielkanocnego.

v Panu Janowi – kościelnemu za ciągłą posługę w kościele, paniom: Janinie, Helenie, Zenobii za dbanie o czystość obrusów i szat liturgicznych, a za porządek w kościele państwu Annie, Marii oraz Piotrowi.

v Pani Dorocie za dekoracji kwiatowe.

v Wszystkim ofiarodawcom na kwiaty do kościoła i Grobu Pańskiego.

v Wszystkim uczestnikom porannych Jutrzni, ciągłego czuwania i adoracji Pana Jezusa oraz wieczornych Liturgii za obecność i modlitwę. Szczególnie zaś tym, którzy głośno i z hukiem obwieścili całej parafii, że Jezus naprawdę Zmartwychwstał i Żyje.

 1. Dzisiaj i jutro Msze św. wg porządku niedzielnego, z tym że nie ma Mszy św. w Regucie.
 2. W Poniedziałek Wielkanocny  taca na KUL
 3. Czwartkowa Adoracja Najświętszego Sakramentu, będzie ofiarowana o miłość i pokój w rodzinach naszej parafii, o dary Ducha Świętego dla rządzących naszą Ojczyzną o pokój na świecie, abyś wskazał gospodarza przy wyborach do naszej małej Ojczyzny według Serca Swojego i za nas byśmy pamiętali, że udział w wyborach to nasz patriotyczny obowiązek zawierzamy tych, którzy będą kandydowali w jesiennych wyborach. Modlitwy poprowadzi wspólnota Odnowy w Duchu Świętym  „DROGA DO EMAUS”
 4. W piątek, 25 kwietnia dzień imienin bpa Marka Solarczyka. Z racji oktawy Wielkanocy tego dnia można pozywać pokarmy mięsne.
 5. W piątej, po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy na Drogę Światła. Będziemy korzystać z tekstów bł. Jana Pawła II.
 6. W piątek, 25 kwietnia, wyrusza pielgrzymka autokarowa do Rzymu na Kanonizację bł. Jana Pawła II. Msza św. na rozpoczęcie pielgrzymki o godz. 2.15, wyjazd o godz. 3.00
 7. Trwa nowenna przed Świętem Miłosierdzia, codziennie po Mszy św. o godz. 18.00.
 8. Za tydzień 2 Niedziela Wielkanocy czyli Miłosierdzia Bożego. Tego dnia można zyskać  odpust zupełny za odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego wobec Najśw. Sakramentu. Zapraszamy do kościoła na godz. 15.00 na Godzinę Miłosierdzia (bez mszy). z tego powodu w Regucie Msza o godz. 16.30. Taca będzie przeznaczona na dzieła charytatywne Caritas naszej diecezji.
 9. W Niedzielę Miłosierdzia odbędzie się kanonizacja bł. Jana Pawła II w Rzymie, w naszej parafii Msza św. dziękczynna o godz. 18.00
  1. Zapowiedzi przedślubne:
   Tomasz Karolak, kawaler z Warszawy, par. bł. Jana Pawła II i Magdalena Łysiak, panna z Celestynowa, par. tut. – zap. 2.
   Tomasz Bąk,  kawaler z Celestynowa par. tut. i Agnieszka Pyrko, panna z Józefowa, par. MB Częstochowskiej – zap. 1
   Przemysław Wasążnik, kawaler i Anita Brudek, panna, oboje z Celestynowa par. tut. – zap. 1
 10. Prasa katolicka. Idziemy: