Lip 30

Ogłoszenia duszpasterskie, 30 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE,
17 Niedziela Zwykła – 30 lipca 2017 r.

  1. Odpust i 30-lecie parafii w Starej Wsi w środę, 2 sierpnia. Msza św. o godzinie 11.00 pod przewodnictwem ks. bpa K. Romaniuka, następnie festyn parafialny.. Zaprasza Proboszcz starowiejski.
  2. W tym dniu jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego zwanego „Porcjunkuli”. Należy nawiedzić swój kościół i odmówić Ojcze nasz i Wierzę w Boga.
  3. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu za wspólnotę, która prowadzi adorację, za nasze rodziny, aby było w nich więcej miłości, szacunku, pokory, aby były Bogiem silne, a wtedy będą powołania, będzie piękne oblicze parafii, Ojczyzny, oraz za misje, za poczęte życie, za uzależnionych i we wszystkich osobistych intencjach. Modlitwy prowadzi RRR bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Zapraszamy na osobistą adorację Pana Jezusa w ciszy od godz. 19.15 do 20.15 w czwartek.
  4. Pierwszy piątek miesiąca. Wizyta u chorych od godziny 8.30. Msza św. o Najsw. Sercu PJ o godz.15.00, adoracja i zakończenie Mszą św. o godz.18.00
  5. W piątek gościmy pieszą pielgrzymkę drohiczyńską na noclegu w Regucie. Bardzo proszę parafian z Reguta o otwarcie swoich serc i domów i gościnne przyjęcie jak zawsze natomiast parafia funduje strawę dla pielgrzymów
  6. Pierwsza sobota miesiąca. Modlitwy rozpoczynamy od godziny 7.00 Msza św. o godz. 8.00.
  7. Zbieramy w dalszym ciągu nakrętki.
  8. Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim parafianom za świadectwo wiary i miłości wobec ks. Gerarda, który pracował przez 11 lat w naszej parafii.
  9. Zapowiedzi przedślubne:

Robert Ocypa, kawaler z Celestynowa par. tut. i Olga Szczekutek, panna z par. NMP Matki Kościoła w Markach. Zap. 2.

Łukasz Król, kawaler z Warszawy par. Wniewbow. NMP w Zerzniu i Sylwia Socha, panna z Dąbrówki par. tut. Zap. 2

Maciej- Piotr Dziubiński, kawaler z Kiełpina par św. Małgorzaty w Łomiankach i Jogoda Kurzyp, panna z Dąbrówki par tut Zap. 2.

  1. Prasa katolicka Idziemy: