Lut 27

Pielgrzymka do Ziemi Świętej w dniach 4.11-12.11.2018 r.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej w dniach 4.11-12.11.2018 r.

organizowanej przez Stowarzyszenie Matki Bożej Królowej Pokoju i Pojednania w Białymstoku – kontakt w par. Celestynów 

1 dzień 4.11.2018 r. – niedziela

19:30 zbiórka w hali odlotów na lotnisku Okęcie (przy kaplicy).

Przed odprawą paszportową Msza św.

  • Zabieramy bagaż główny do 23 kg najlepiej walizka na kółkach, podręczny do 8 kg
  • Na pokład samolotu nie wolno wnosić płynów i ostrych przedmiotów

Odlot 22:50 do Tel Awiwu. Lot trwa ok. 4 godz. Zmiana czasu (1 godz. do przodu)

2 dzień 5.11.2018 r. – poniedziałek

3:50 przylot do Tel Awiwu i przejazd autokarem do Jerozolimy

Zakwaterowanie w Nowym Domu Polskim u sióstr Elżbietanek w Jerozolimie.

Pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami. Odpoczynek po podróży.

10:00 – śniadanie

Wyjazd do Betlejem (ok. 8 km od Jerozolimy). Nawiedzimy Bazylikę Narodzenia Pańskiego, a w niej Grotę (miejsce gdzie urodził się Pan Jezus). Zobaczymy również sanktuarium Groty Mlecznej i Pole Pasterzy,

Msza św. w Betlejem

Obiadokolacja, nocleg (Jerozolima)

3 dzień 6.11.2018 r. – wtorek

Msza Św.

Śniadanie

Przejazd na Górę Oliwną (przepiękny widok Jerozolimy), miejsce Wniebowstąpienia Pana Jezusa, kościół Ojcze Nasz, Kościół Dominus Flevit, Ogród Oliwny, Bazylika Getsemani, Grota Pojmania Jezusa, kościół Grobu Najświętszej Maryi Panny, bazylika św. Anny

Przejazd autokarem do Ain Karem (Kościół Nawiedzenia Św. Elżbiety i Kościół Narodzenia Św. Jana Chrzciciela)

Obiadokolacja, nocleg (Jerozolima)

 4 dzień 7.11.2018 r. – środa

Msza Św.

Śniadanie

Bazylika Grobu Pańskiego, a w niej Kalwaria i Grób Chrystusa.

Spacer po dzielnicy muzułmańskiej, ormiańskiej i żydowskiej.

Przejście na Syjon Chrześcijański; Wieczernik i symboliczny grób Dawida, Bazylika Zaśnięcia NMP, Kościół św. Piotra in Gallicantu.

(chodzimy pieszo)

Obiadokolacja, nocleg (Jerozolima)

5 dzień – 8.11.2018 r. – czwartek

Msza Św.

Wczesne śniadanie, a następnie wyjazd do Galilei

Przejazd do Cezarei Nadmorskiej, gdzie zatrzymamy się na krótki postój przy antycznym akwedukcie.

Przejazd do Hajfy, gdzie nawiedzimy sanktuarium oo. Karmelitów „Stella Maris”,

Góra Tabor,

Bazylika Zwiastowania w Nazarecie

Obiadokolacja, nocleg w Nazarecie

6 dzień – 9.11.2018 r. – piątek

Śniadanie

Kana Galilejska, gdzie istnieje tradycja odnowienie sakramentu małżeństwa Msza Św.

Przejazd nad jezioro Genezaret, w Kafarnaum zobaczymy dom św. Piotra oraz ruiny synagogi, w Tabgha zwiedzimy kościół Prymatu św. Piotra i kościół Rozmnożenia Chleba, nawiedzimy świątynię na Górze Ośmiu Błogosławieństw, rejs statkiem po jeziorze Galilejskim (ryba św. Piotra)

Powrót do Jerozolimy

Obiadokolacja i nocleg w Jerozolimie

7 dzień – 10.11.2018 r. – sobota

Śniadanie

Wyjazd autokarem do Betanii (grób Łazarza) Msza Św.

Pustynia Judzka, Jerycho (zobaczymy Sykomorę i Górę Kuszenia)

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych nad Jordanem

Morze Martwe (kąpiel)

Obiadokolacja i nocleg (Jerozolima)

8 dzień –11.11.2018 r. – niedziela

Śniadanie

Zobaczymy pozostałości po świątyni Jerozolimskiej (ściana płaczu), wejdziemy na plac świątynny

Droga Krzyżowa uliczkami starego miasta

Czas wolny

Obiadokolacja, nocleg w Jerozolimie Msza Św.

9 dzień – 12.11.2018 r. – poniedziałek

Msza Św.

Przejazd na lotnisko

5:20 – odlot do Polski

8:25 – przylot na lotnisko Okęcie w Warszawie

 Kolejność zwiedzania może sie zmienić. Szczegółowy program spotkań będzie podany każdego dnia.

– Każdego dnia pielgrzymki uczestniczymy we Mszy Świętej,

– Każdego dnia pielgrzymki odmawiamy Różaniec

– Zabieramy ze sobą: paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki. W paszporcie nie może być pieczątek m.in. libańskich, syryjskich.), suchy prowiant na drogę (np. paczkowane kabanosy), parasol od deszczu i słońca, nakrycie głowy, leki od stałych schorzeń

Zastrzegamy możliwość zmiany w programie pielgrzymki.

Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą drobne dolary na ofiarę Mszy Św. i na zakupy pamiątek.

Potrzebne ksero paszportu

Cena 1600zł płatne na konto nr 67 1020 1332 0000 1302 0184 3879 bank PKO BP

480 dolarów płatne na miejscu w Jerozolimie dla sióstr Elżbietanek

Zapewniamy:

– śniadania i obiadokolacje,

– wstępy
-napiwki dla kierowcy
– noclegi w Jerozolimie w Nowym Domu Polskim – prowadzonym przez siostry Elżbietanki(blisko Bramy Damasceńskiej)
nocleg w Nazarecie (blisko bazyliki Zwiastowania)
ubezpieczenie (nie dotyczy chorób przewlekłych)
przewodnika w Ziemi Świętej
stałą opiekę licencjonowanego pilota
– opiekę duchową
pokoje 2,3-osobowe i 1 pokój 4-osobowy

 Piękną kartą działalności Sióstr Elżbietanek w Ziemi Świętej stanowi praca z dziećmi ubogimi i sierotami: ofiarami wojny, przemocy, nędzy materialnej, konfliktów rodzinnych. Z inicjatywy Sióstr Elżbietanek, wrażliwych na trudny los dzieci palestyńskich, powstały dwa sierocińce: w Jerozolimie i Betlejem. Jeszcze w latach sześćdziesiątych XX wieku Siostry wynajęły dwa pokoje, gdzie gromadziły dzieci najbardziej zaniedbane. Po kilku latach, w 1967 roku, otwarły na Górze Oliwnej w Jerozolimie sierociniec pod nazwą „Dom Pokoju”. Obecnie budują drugi dom sierot w Betlejem. Siostry starają się o codzienne utrzymanie dzieci, dbają o ich wykształcenie, przygotowanie do życia. Możemy przywieźć dla dzieci np. słodycze, paczkowaną wędlinę.

 PAMIĘTAJ, ŻE JESTEŚMY NA PIELGRZYMCE, KTÓRA WYMAGA POŚWIĘCENIA, WYRZECZEŃ I OFIARY, A NIE NA WYCIECZCE TURYSTYCZNEJ.

Pielgrzymkapodróż podjęta z pobudek religijnych do miejsc świętych. Motywem podjęcia trudu pielgrzymowania może być chęć zadośćuczynienia za popełnione występki lub też chęć wyrażenia prośby, np. o zdrowie, o pomyślność. Pątnicy pielgrzymują również, ażeby wyrazić wdzięczność Panu Bogu za otrzymane łaski.

Kontakt: Parafia Celestynów – ks. Jacek 603795750