Małżeństwo

Przygotowanie dalsze do małżeństwa

Cykl dziesięciu  katechez przedmałżeńskich, (odbytych w dowolny miejscu). Plan katechez w naszej diecezji
W naszej parafii odbywają się w niedziele o godz. 19.00 – cykl „wiosenny”  od stycznia każdego roku. Teraz od 6 stycznia 2019 r. Zapraszamy.
Odpowiedzialny za przygotowanie do małżeństwa ks. prob. Mirosław Wasiak

Katecheza przedmałżeńska w Celestynowie

Poradnia rodzinna w Celestynowie

p. Agata Jastrzębska, doradca, instruktor – tel. 695441959
Poradnia czynna, po omówieniu się telefonicznym. Sprawy przygotowania do małżeństwa, a także porady dla małżonków. 

Przygotowanie bezpośrednie do zawarcia sakramentu

Formalności prawno-duszpasterskie
Spisanie protokołu przedślubnego
(ok. 80 dni przed ślubem) zwykle winno dokonać się w parafii jednej ze stron

– w swojej parafii, czyli przynajmniej jedna ze stron zamieszkuje na terenie parafii spisywania protokołu:
Oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej (nie później niż 1h przed jej zamknięciem) z zaświadczeniami z USC o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (UWAGA: po zaświadczenia trzeba się zgłosić do USC w Celestynowie lub innej miejscowości, ok. 170 dni przed ślubem, gdyż czasami potrzeba czekać na wystawienie nawet i 2 mies.) oraz ze świadectwami chrztu, z wpisem o sakramencie bierzmowania (jeśli nie były ochrzczone w parafii spisywania protokołu, albo zaświadczenie o bierzmowaniu jeśli nie ma takiej adnotacji w księdze chrztów) i zaświadczeniami o odbytych katechezach przedślubnych.
Wtedy też, po spisaniu protokołu, zostaną wydane dokumenty o wygłoszenie zapowiedzi.

albo, jeżeli – w swojej parafii, ale ślub poza parafią jednej ze stron:
Poza dokumentami wyżej wymienionymi, które należy przedstawić, należny poprosić kapłana o Licencję – czyli dokument który upoważnia księdza w innej (wskazanej) parafii do pobłogosławienia małżonków.

albo, jeżeli – w obcej parafii, czyli na terenie, gdzie nie mieszka żadna ze stron:
W wyjątkowej sytuacji, jeżeli obie strony są spoza parafii, w której ma być spisany protokół przedślubny, wówczas, poza wyżej wymienionymi dokumentami winni dołączyć substytucję, czyli dokument wystawiony przez parafię jednej ze stron, zezwalający na przeprowadzenie rozmów kanoniczno-duszpasterskich i pobłogosławienie małżeństwa.

Prośba o wygłoszenie zapowiedzi

Informację i potrzebne dokumenty otrzymują narzeczeni przy spisywaniu protokołu przedślubnego. Wtedy też kapłan wskaże parafię, do której należy zgłosić się z dokumentami. Zapowiedzi należy głosić  w dwie kolejne niedziele poprzedzające zawarcie ślubu czyli nie później jak trzy niedziele przed ślubem.

Uroczystość ślubna

Narzeczeni zgłaszają się w tygodniu, przed ślubem, aby uzupełnić brakujące dokumenty (m.in. zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach, pisemne potwierdzenie spowiedzi przedślubnej), podać dane świadków (imiona i nazwiska, data urodzenia i adres zamieszkania)  ślubu oraz ustalić inne potrzebne sprawy.
Jeśli nowożeńców ma błogosławić kapłan spoza parafii miejsca ślubu, to trzeba o tym poinformować wcześniej.

Czytania ślubne – wybór czytań jest jednym z uprawnień narzeczonych, należy oczywiście o skorzystaniu z tego uprawnienia i dokananym wyborze poinformować kapłana. Kliknij, aby zobaczyć czytania.

Duszpasterstwo małżeństw i rodzin

Duszpasterstwo rodzin Diecezji Warszawsko-Praskiej

Poradnie rodzinne w Diecezji Warszawsko-Praskiej

Katolicki Ośrodek Adopcyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*
Website