Służba Liturgiczna Ołtarza

Zbiórki SLO dla ministrantów młodszych i kandydatów odbywają się w soboty o godzinie 08:30 (aktualnie z uwagi na pandemię – zbiórki są zawieszone).

Ministranci starsi i lektorzy mają swoje spotkania w przypadku ważniejszych uroczystości kościelnych oraz na początku i końcu roku szkolnego.

Opiekun SLO: ks. Michał Włoch
Prezes SLO: Bartek Główka

AKTUALNOŚCI

 • Zbiórki dla kandydatów i ministrantów młodszych co tydzień o godz. 08:30 za wyjątkiem pierwszej soboty miesiąca. Zajęcia prowadzone są z podziałem na grupy (młodsi/starsi lub wg „poziomu wiedzy”) przez opiekuna i prezesa. W sytuacjach wyjątkowych zbiórki mogą być prowadzone przez zastępców lub w połączonej grupie.
 • Aktualnie z racji na pandemię – zbiórki są zawieszone

ZASADY MINISTRANTA:
 • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

HYMN MINISTRANTA:

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie
to nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
i świecić jak słońce jasno.


Naprzód przebojem młodzi rycerze
Do walki z grzechem swej duszy
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty
Z nim w bój nasz zastęp wyruszy.


Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie
Podnosząc w góre swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie
Odważnie, bo Jezus woła.


MODLITWA MINISTRANTA: (Okres zwykły)

Modlitwa przed Mszą Świętą

Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego. Do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.K: Idźmy z radością.
M: Na spotkanie Pana.

Modlitwa po Mszy Świętej

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.K: Błogosławmy Panu.
M: Bogu niech będą dzięki.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*
Website