Powrót do Wspólnoty

Służba Liturgiczna Ołtarza

Zbiórki SLO dla ministrantów młodszych i kandydatów odbywają się w soboty o godzinie 08:30.

Ministranci starsi i lektorzy mają swoje spotkania w przypadku ważniejszych uroczystości kościelnych oraz na początku i końcu roku szkolnego.

Opiekun SLO: ks. Jacek Skoczylas
Prezes SLO: Kacper Malarz
, +48 662 370 975, kacper.malarz@outlook.com

AKTUALNOŚCI

 • Najbliższa zbiórki ministrantów młodszych i kandydatów przewidywane są: 21.04. [P], 28.04. [J], 12.05. [J/P] 19.05. [J], 26.05.2018 [J].
 • Na 26.05.2018 planowana jest wycieczka rowerowa dla ministrantów. Szczegóły na zbiórce 19 maja. Potrzebna będzie pisemna zgoda rodziców.

Prezes, Kacper Malarz


ZASADY MINISTRANTA:
 • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

HYMN MINISTRANTA:

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie
to nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
i świecić jak słońce jasno.


Naprzód przebojem młodzi rycerze
Do walki z grzechem swej duszy
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty
Z nim w bój nasz zastęp wyruszy.


Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie
Podnosząc w góre swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie
Odważnie, bo Jezus woła.


MODLITWA MINISTRANTA: (Okres zwykły)

Modlitwa przed Mszą Świętą

Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego. Do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.K: Idźmy z radością.
M: Na spotkanie Pana.

Modlitwa po Mszy Świętej

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.K: Błogosławmy Panu.
M: Bogu niech będą dzięki.


Kandydaci na ministranta:
Maciej Piętka

Ministranci:
Antoni Tomaszewski
Bartłomiej Gas
Bartłomiej Główka
Bartłomiej Kowalski
Bartłomiej Sobków
Daniel Wawer
Dawid Król
Dawid Kucharski
Franciszek Tomaszewski
Franciszek Złotkowski
Grzegorz Jastrzębski
Hugo Grajda
Ignacy Jędrykiewicz
Jakub Szostak
Kacper Kmiotek
Kacper Wyglądała
Karol Główka
Karol Sosik
Konrad Ćwiek
Krzysztof Jóźwicki
Marcin Kalbarczyk
Mateusz Miszczak
Mateusz Jóźwicki
Mateusz Woźniak

Michał Jastrzębski
Michał Sobków
Paweł Jałocha
Paweł Kowalski
Piotr Woźniak
Wojciech Żebrowski

Lektorzy:
Bartosz Bąk
Jakub Górski
Kacper Górski
Kacper Malarz
Konrad Połosak
Paweł Dziedzic
Stanisław Leleń
Tomasz Szeląg

Lektorzy promowani:
Kamil Krupa
Krzysztof Kalbarczyk
Piotr Antosiewicz

Ceremoniarze:
Piotr Kalbarczyk

Seniorzy:
Dariusz Szostak
Marian Stosio