Powrót do Wspólnoty

Służba Liturgiczna Ołtarza

Zbiórki SLO dla ministrantów młodszych i kandydatów odbywają się w soboty o godzinie 08:30.

Opiekun SLO: ks. Jacek Skoczylas
Prezes SLO: Kacper Malarz
, +48 662 370 975, kacper.malarz@outlook.com

AKTUALNOŚCI:

 • Harmonogram spotkań dla SLO w związku z Niedzielą Palmową, Triduum Paschalnym i Wielkanocą:
  – 24 III 2018, 19:15 – spotkanie dla całej SLO: rozdzielenie funkcji na Niedzielę Palmową i Triduum Paschalne; przećwiczenie najważniejszych funkcji [PK, KM]
  – 29 III 2018, 16:30 – spotkanie dla całej SLO związane z Liturgią Wielkiego Czwartku. [JS, PK, KM]
  – 30 III 2018, po Liturgii Męki Pańskiej o 15:00 – zbiórka kandydatów i ministrantów młodszych. [KM]
  – 31 III 2018, 09:00-14:00 – sprzedaż wody święconej przez SLO. [KM]
  – 31 III 2018, 18:15 – spotkanie dla całej SLO związane z Liturgią Wielkiej Soboty. [JS, PK, KM]

  Obecność na wymienionych wyżej spotkaniach jest warunkiem czynnej posługi podczas Triduum Paschalnego. W przypadku spotkań przygotowawczych przed Liturgią nieobecność na nich jest równoznaczna z całkowitym brakiem posługi (taka osoba pozostaje poza Prezbiterium).

   

 • W Zakrystii znajduje się lista osób czytających Mękę Pańską. Proszę o wpisywanie się na nią lektorów chętnych do jej czytania.
  Proszę o przekazanie informacji osobom, które nie korzystają z Facebooka. Obecność na spotkaniach przygotowujących jest warunkiem służenia podczas Liturgii. Spóźnienia nie będą tolerowane.

Prezes, Kacper Malarz [18.03.2018, 10:38]


ZASADY MINISTRANTA:

 • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

HYMN MINISTRANTA:

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie
to nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
i świecić jak słońce jasno.


Naprzód przebojem młodzi rycerze
Do walki z grzechem swej duszy
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty
Z nim w bój nasz zastęp wyruszy.


Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie
Podnosząc w góre swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie
Odważnie, bo Jezus woła.


MODLITWA MINISTRANTA: (Okres zwykły)

Modlitwa przed Mszą Świętą

Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego. Do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.K: Idźmy z radością.
M: Na spotkanie Pana.

Modlitwa po Mszy Świętej

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.K: Błogosławmy Panu.
M: Bogu niech będą dzięki.