INTENCJE MSZALNE 08.02-14.02.2021

Poniedziałek 08.02. Św. Hieronima Emilianiego;

Św. Józefiny Bakhity, dziewicy

7:00 +Jana Matoska (27r.śm.), zr. Matosków, Szopów
18:00 +Jerzego, Genowefę Klochów, zr. Klochów, Domańskich
20:00 Msza wspólnot: Za dzieci z Róż Różańcowych i za ich rodziców:
o Boże błogosławieństwo i opiekę MB
Wtorek 09.02.  
7:00 +Jana, Helenę Kędzierskich;
18:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Heleny i Ryszarda w      r. śluby oraz dla całej rodziny
Środa 10.02. Św. Scholastyki, dziewicy
7:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Jana i Zenony Zduńczyków w 58 r. śluby oraz dla całej rodziny
18:00 Dziękczynna za nawiedzenie obrazu MB Łaskawej

Za rodzinę Grzybowskich i Smolińskich (16.12-10.02) KONIEC;

Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Krystiana i Aleksandry Mrozów oraz dla ich rodziców (27.01-24.03);

Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Janiny w     r. urodzin oraz dla całej rodziny;

+Wandę Rosłaniec (16.12-24.02);

+Barbarę Komorowską (16.12-3.03);

+Krystynę Trzeciak (23.12-3.03);

+dusze w czyśćcu cierpiące (30.12-24.02);

+Henryka Główkę (6.01-3.03);

+Janinę Popis (6.01-3.03);

+Marię Kamać (6.01-3.03);

+Wandę Masną (6.01-3.03);

+Wacława Łysiaka (6.01-3.03);

+Tomasza i Rafała Urbaniaków (6.01-3.03);

+Teresę Miernicką (6.01-8.09);

+Leokadię Sokół (6.01-8.09);

+Stanisława Szeląga (6.01-8.09);

+Piotra Zduńczyka (6.01-8.09);

+Edwarda Skolmowskiego (6.01-8.09);

+Janusza Urbańskiego (6.01-17.02);

+Zdzisława Bąka (13.01-12.05);

+Sławomira Winiarka (13.01-29.12);

+Jacka Skoczka (13.01-29.12);

+Zenona Gorę (13.01-29.12);

+Ryszarda Pujera (13.01-12.05);

+Krzysztofa Sokoła (13.01-10.03);

+Irenę Zakrzewską (13.01-10.03);

+Stanisława Piętkę (13.01-10.03);

+Jadwigę Cygan (13.01-12.05);

+Kazimierę Masną (13.01-10.03);

+Elżbietę Pawłusiewicz (13.01-10.03);

+Wiesława Strzeżysza (13.01-12.05);

+Bogumiła Sitka (13.01-10.03);

+Mariannę Bąk (13.01-12.05);

+Józefa Krupę (13.01-12.05);

+Małgorzatę Trzeciak (13.01-12.05);

+Marię Chodkiewicz (20.01-29.12);

+Krzysztofa Skolmowskiego (20.01-22.09);

+Andrzeja Laskusa (20.01-19.05);

+Dariusza Rosłońca (od Jaroniów);

+Bożenę Wieczorkowską (od Woźniaków, Bąków, Prusów);

+Józefa Piętkę (10.2-9.6);

+Jana Kąkola (10.2-7.4);

+Wandę Szostak (10.2-9.6);

Czwartek 11.02. NMP z Lourdes
7:00 +Wojciecha Złotkowskiego
18:00 +Za zmarłych polecanych w wypominkach i za dusze w czyśćcu cierpiące
Piątek 12.02.  
7:00 +Henrykę Cygan (8r.śm.), Rozalię, Bolesława Łączyńskich,

Piotra, Mariannę Cyganów, Janinę, Jana Filipek

18:00 Dziękczynna za nawiedzenie obrazu MB Łaskawej

+ks.Józefa Skarpetowskiego (1.r.śm.);

+Wandę Masną (8.01-5.03);

+Wiesława Zawadkę (8.01-5.03);

+Sławomira Winiarka (15.01-21.05);

+Danutę Nowakowską (15.01-12.03);

+Krystynę Cacko (15.01-12.03);

+Ewę Jarzębską (15.01-12.03);

+Wojciecha Glinkę (15.01-12.03);

+Eugenię Floriańczyk (15.01-12.03);

+Janinę Cąkałę (15.01-12.03);

+Jadwigę Paszko (15.01-12.03);

+Teresę Bartochowską (15.01-21.05);

+Janinę Ostrowską (15.01-21.05);

+Jana Osiaka (15.01-21.05);

+Reginę i Andrzeja Brodów (15.01-21.05);

+Krzysztofa Krupę (29.1-23.3);

+Zenona Gorę (od Bąków) (5.02-9.04);

+Mirosława Mieszczyńskiego (5.02-5.03);

+Józefa Piętkę (5.02-16.04);

+Ewę i Martę Dunin-Horosiewicz (12.2-16.4);

+Wiesława Strzeżysza (od Trzeciaków, Kominków);

+Krzysztofa Skolmowskiego (od Strzeżyszów);

+Wandę Szostak (od pracowników cukierni Oskroba);

+Mirosława Zawadę (od Piętków);

+Henryka Mielcucha (1r.śm.), Zofię, Jacka Mielcuchów

Sobota 13.02.  
7:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Janiny w 70r. urodzin oraz dla całej rodziny
18:00 +Józefa Piętkę (od brata z rodziną)
Niedziela 14.02. 6 niedziela Zwykła
7:00 +Kazimierza(8r.), Aleksandrę, Władysława Zawadów
9:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Hanny i Stanisława w 40r. ślubu oraz dla całej rodziny
10:30 +Janinę, Władysława, Zofię, Kazimierza Rosłańców, zr. Ciborków
12:00 +Henryka Żołądka (10r.śm.), Dariusza Rosłońca, Stefanię, Aleksandra, Rafała Radomskich, Marka Hajdackiego

+Andrzeja Gontarczyka (17.01-16.05);

+zr. Cherubinów, Masnych, Bąków, Ulinowiczów (7.2-26.12);

+Mieczysława Olendra (23r.śm.);

+Jana Kąkola (od Cyganów i Floriańczyków);

16.00 Regut +Juliannę, Marzenę, Stanisława, Ambrożego Wawrów, Eugeniusza Popisa, Marcjannę, Piotra Szotów
18:00 Za parafian