INTENCJE MSZALNE 15-21.02.2021

Poniedziałek 15.02.  
7:00 +Mieczysława Olendra
18:00 +Janusza Lipińskiego (4r.śm.)
Wtorek 16.02.  
7:00 +Juliana Floriańczyka (imieninowa), zr. Traczyków, Floriańczyków, Skolmowskich
18:00 +Cecylię, Witolda Bąków
Środa 17.02. Środa Popielcowa
7:00 +Wiesława Mistewicza, zr. Mistewiczów, Cyganów, Guzowskich, dusze w czyśćcu cierpiące
10:00 +Stanisława Sokoła (3r.śm.), zr. Boguszów, Sokołów
16:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Weroniki Kubickiej w 4r. urodzin dla jej rodziców oraz dla całej rodziny
18:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Krystiana i Aleksandry Mrozów oraz dla ich rodziców (27.01-24.03);

+Wandę Rosłaniec (16.12-24.02);

+Barbarę Komorowską (16.12-3.03);

+Krystynę Trzeciak (23.12-3.03);

+dusze w czyśćcu cierpiące (30.12-24.02);

+Henryka Główkę (6.01-3.03);

+Janinę Popis (6.01-3.03);

+Marię Kamać (6.01-3.03);

+Wandę Masną (6.01-3.03);

+Wacława Łysiaka (6.01-3.03);

+Tomasza i Rafała Urbaniaków (6.01-3.03);

+Teresę Miernicką (6.01-8.09);

+Leokadię Sokół (6.01-8.09);

+Stanisława Szeląga (6.01-8.09);

+Piotra Zduńczyka (6.01-8.09);

+Edwarda Skolmowskiego (6.01-8.09);

+Janusza Urbańskiego (6.01-17.02) KONIEC;

+Zdzisława Bąka (13.01-12.05);

+Sławomira Winiarka (13.01-29.12);

+Jacka Skoczka (13.01-29.12);

+Zenona Gorę (13.01-29.12);

+Ryszarda Pujera (13.01-12.05);

+Krzysztofa Sokoła (13.01-10.03);

+Irenę Zakrzewską (13.01-10.03);

+Stanisława Piętkę (13.01-10.03);

+Jadwigę Cygan (13.01-12.05);

+Kazimierę Masną (13.01-10.03);

+Elżbietę Pawłusiewicz (13.01-10.03);

+Wiesława Strzeżysza (13.01-12.05);

+Bogumiła Sitka (13.01-10.03);

+Mariannę Bąk (13.01-12.05);

+Józefa Krupę (13.01-12.05);

+Małgorzatę Trzeciak (13.01-12.05);

+Marię Chodkiewicz (20.01-29.12);

+Krzysztofa Skolmowskiego (20.01-22.09);

+Andrzeja Laskusa (20.01-19.05);

+Józefa Piętkę (10.2-9.6);

+Jana Kąkola (10.2-7.4);

+Wandę Szostak (10.2-9.6);

+Alicję Zalewską (17.02-14.04);

+Antoniego Sybilskiego (17.02-14.04);

+Mirosława Zawadę (17.02-29.12);

+Bożenę Wieczorkowską (17.02-18.08);

+Dariusza Rosłońca (od Cyganów);

20:00 +Mariana, Genowefę, Bronisława Jałochów, Jana Wojciechowskiego, Ryszarda Młota
Czwartek 18.02.  
7:00 +Witolda Ogórka (1r.śm.)
18:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Jakuba i Kacpra w 21r. urodzin oraz dla całej rodziny
Piątek 19.02.  
7:00 +Stanisława Dźwigałę, Janinę, Stanisława Szydłowskich, zr. Bąków, Szydłowskich, Dźwigałów
18:00 +Wandę Masną (8.01-5.03);

+Wiesława Zawadkę (8.01-5.03);

+Sławomira Winiarka (15.01-21.05);

+Danutę Nowakowską (15.01-12.03);

+Krystynę Cacko (15.01-12.03);

+Ewę Jarzębską (15.01-12.03);

+Wojciecha Glinkę (15.01-12.03);

+Eugenię Floriańczyk (15.01-12.03);

+Janinę Cąkałę (15.01-12.03);

+Jadwigę Paszko (15.01-12.03);

+Teresę Bartochowską (15.01-21.05);

+Janinę Ostrowską (15.01-21.05);

+Jana Osiaka (15.01-21.05);

+Reginę i Andrzeja Brodów (15.01-21.05);

+Krzysztofa Krupę (29.1-23.3);

+Zenona Gorę (od Bąków) (5.02-9.04);

+Mirosława Mieszczyńskiego (5.02-5.03);

+Józefa Piętkę (5.02-16.04);

+Ewę i Martę Dunin-Horosiewicz (12.2-16.4);

+Wiesława Strzeżysza (19.02-23.04);

+Krzysztofa Skolmowskiego (od Rosłońców i Rossów);

+Mirosława Zawadę (od Odnowy w Duchu Świętym);

+Bożenę Wieczorkowską (od kolegów i koleżanek z klasy Technikum);

+Zofię Golbiak

Sobota 20.02.  
7:00 +Wiesława Prasułę (4r.śm.), zr. Prasułów, Matosków
18:00 + Elżbietę Woźniak (3r.śm.)
Niedziela 21.02. 1 Niedziela Wielkiego Postu
7:00 +Jana, Zbigniewa, dziadków Skolimowskich
9:00 + Jana (16r.śm.), Heleny Bąków, dziadków Bąków
10:30 +Genowefę, Tadeusza Zgutków, zr. Więsików, Zgutków
12:00 +ks. Lucjana Musielaka (21.2-18.4);

+Andrzeja Gontarczyka (17.01-16.05);

+zr. Cherubinów, Masnych, Bąków, Ulinowiczów (7.2-26.12);

+Czesława (2r.śm.), Zofię Papisów, Mariana, Genowefę Bąków;

+Stefana, Annę, Stanisława Galasów, Bronisława, Annę Wiącków;

+Jadwigę, Sławomira Kędziorków (1r. ich śm.);

+Józefa Piętki (m-c po śm.);

16.00 Regut Za parafian
18:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Waldemara w 60r. urodzin dla oraz dla całej rodziny