INTENCJE MSZALNE 22-28.03.2021

Poniedziałek 22.03.  
7:00 +Józefa, Feliksę Piętków
18:00 +Józefa Więsika (imieninowa), zr. Jasków, Więsików
Wtorek 23.03. Św. Turybiusza z Mongrovejo, biskupa
7:00 +Dorotę Starosz (intencja pogrzebowa)
18:00 +Feliksę, Stefana Gawickich (18r. ich śm.)
19:30 Dziękczynna w 100 r. urodzin Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego
Środa 24.03.  
7:00 +Mariana, Wiesławę Kobzów
18:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Krystiana i Aleksandry Mrozów oraz dla ich rodziców (27.01-24.03) KONIEC;

+Teresę Miernicką (6.01-8.09);

+Leokadię Sokół (6.01-8.09);

+Stanisława Szeląga (6.01-8.09);

+Piotra Zduńczyka (6.01-8.09);

+Edwarda Skolmowskiego (6.01-8.09);

+Zdzisława Bąka (13.01-12.05);

+Sławomira Winiarka (13.01-29.12);

+Jacka Skoczka (13.01-29.12);

+Zenona Gorę (13.01-29.12);

+Ryszarda Pujera (13.01-12.05);

+Jadwigę Cygan (13.01-12.05);

+Wiesława Strzeżysza (13.01-12.05);

+Mariannę Bąk (13.01-12.05);

+Józefa Krupę (13.01-12.05);

+Małgorzatę Trzeciak (13.01-12.05);

+Marię Chodkiewicz (20.01-29.12);

+Krzysztofa Skolmowskiego (20.01-22.09);

+Andrzeja Laskusa (20.01-19.05);

+Józefa Piętkę (10.2-9.6);

+Jana Kąkola (10.2-7.4);

+Wandę Szostak (10.2-9.6);

+Alicję Zalewską (17.02-14.04);

+Antoniego Sybilskiego (17.02-14.04);

+Mirosława Zawadę (17.02-29.12);

+Bożenę Wieczorkowską (17.02-25.08);

+Dariusza Rosłońca (24.2-23.6);

+dusze w czyśćcu cierpiące (3.03-28.4);

+Krystynę Trzeciak (10.03-8.09);

+Janinę Popis (10.03-7.07);

+Henryka Główkę (10.03-7.07);

+Barbarę Komorowską (10.03-5.05);

+Ryszarda Szopę (17.03-17.11);

+Leokadię Grzywacz (17.03-12.05);

+Barbarę i Stanisława Michalaków (17.03-15.09);

+Tomasza Żmiejko (17.03-29.12);

+Witolda Laskusa (od Marii i Tadeusza Żebrowskich);

+Emilię Żelazo (24.03-21.07);

Czwartek 25.03. Zwiastowanie Pańskie
7:00 +Władysława (19r.śm.), Stanisławę Matosków
16:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Marii oraz dla jej rodziny
18:00 +Irenę Żołądek, Małgorzatę, Józefa Kacprzyków
Piątek 26.03.  
7:00 +Arkadiusza Masnego, zr. Bąków, Chodkiewiczów, Masnych, Skolmowskich Cherubinów
18:00 +Sławomira Winiarka (15.01-21.05);

+Teresę Bartochowską (15.01-21.05);

+Janinę Ostrowską (15.01-21.05);

+Jana Osiaka (15.01-21.05);

+Reginę i Andrzeja Brodów (15.01-21.05);

+Krzysztofa Krupę (29.1-26.3) KONIEC;

+Zenona Gorę (5.02-9.04);

+Józefa Piętkę (5.02-16.04);

+Ewę i Martę Dunin-Horosiewicz (12.2-16.4);

+Wiesława Strzeżysza (19.02-23.04);

+Krzysztofa Skolmowskiego (26.2-30.4);

+Tomasza Żmiejko (19.03-28.05);

+Wiesława Zawadkę (od mieszkańców z ul. Witosa);

+Franciszkę, Józefa, Stanisława, Henryka, Jana, Stefana Saganków;

+Mirosława Zawadę (od chrześnicy Edyty z rodziną);

+Ryszarda Szopę (od pracowników Cukiernia „Oskroba”);

+Witolda Laskusa (od pracowników przedszkola w Celestynowie);

+Emilię Żelazo (od Powałków);

Sobota 27.03.  
7:00 +Ewę, Stefanię Bocianów, zr. Bocianów;
18:00 +Reginę, Czesława Trzpilów, Sabinę, Stanisława Jobda, dusze w czyśćcu cierpiące;
Niedziela 28.03. Niedziela Palmowa
7:00 +Mariannę, Władysława Rudnickich, Aleksandra, Katarzynę, Franciszka Krupów, Wandę Sado;
9:00 +Natalię, Jana Cyganów, zr. Cyganów, Olszewskich;
10:30 +Jadwigę (2r.śm.), Feliksa Górskich, zr. Kasprzaków, Górskich;
12:00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla fundatorów Kapliczek różańcowych (7.03-26.12);

Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla małżeństw prowadzących i uczestniczących w kursie przedmałżeńskim (14.03-9.05);

+ks. Lucjana Musielaka (21.02-18.04);

+Andrzeja Gontarczyka (17.01-16.05);

+zr. Cherubinów, Masnych, Bąków, Ulinowiczów (7.2-26.12);

+Anielę, Szczepana Bąków, Zenona Koca; Henryka Lubę, zr. Krupów, Lubów;

+Witolda Laskusa (m-c po śm.);

+Tomasza Żmiejko (od Beaty Przemysława Piętków, rodz. Zawadów);

16.00 Regut +Krystynę Trzeciak (od Basi i Grażyny z dziećmi);
18:00 +Witolda Gniadka (1r.śm.)