Księża posługujący w Parafii

Obecnie:
P
roboszcz – ks. Mirosław Wasiak, od 29.08.2010
Wikariusz – ks. Jacek Skoczylas, od 1.09.2013
Rezydent – ks. Eugeniusz Jankowski, od 26.08.2016
Pomoc duszpasterska – ks. Lucjan Musielak