Plan Dnia Skupienia, 11 grudnia 2021

9.00  Modlitwa i zawiązanie wspólnoty

9.30 Konferencja

10.15 Grupki dzielenia

11.00 Przerwa

11.20 Wprowadzenie  i „Namiot Spotkania”

12.00 Eucharystia

13.00 Rozesłanie