Przygotowanie bezpośrednie do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej (egzamin, próby, itp.)

Przygotowanie rodziców i dzieci
do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej

 

  1. Egzamin rodziców z dzieckiem (oratorium, materiał „z kartki”)

23.04. – poniedziałek, godz. 17.30 – Dąbrówka i Regut
18.30 – kl. 3a

24.04. – wtorek, godz. 16.00 – kl. 3b
18.00 – kl. 3c

26.04. – czwartek, godz. 17.00-19.00 – ci, którzy nie mogli wcześniej, poprawki😉

 

  1. Próby dla dzieci (w kościele – ustawienie i ćwiczenia)

25.04. – środa, godz. 19.00
7.05. – poniedziałek, godz. 19.00
9.05. – środa, godz. 19.00

 

  1. Spowiedź rodziców i dzieci (w kościele)

12.05. – sobota, godz. 9.00 – kl. 3a
9.30 – kl. 3b
10.00 – kl. 3c
10.30 – kl. 3 z Reguta i Dąbrówki

 

  1. Rozebranie Grobu Bożego

28.04. – sobota, godz. 9.00

  1. Pielgrzymka do Rostkowa i Przasnysza – 19 maja br.

7.05. – poniedziałek – proszę „3” klasowe o zebranie pieniędzy (50 zł/os) i przygotowanie listy osób jadących, z każdej klasy.