Ruch Światło Życie – Domowy Kościół

Drodzy Małżonkowie,

jeśli żyjecie w sakramentalnym związku małżeńskim i pragniecie:

  • pogłębiać Waszą wiarę w Jezusa Chrystusa, lepiej poznawać i rozumieć Pismo Święte;
  • nauczyć się, w jaki sposób otwarcie rozmawiać ze Sobą o wszystkich, nawet najtrudniejszych, sprawach Waszego małżeństwa, Waszej rodziny;
  • nawiązać przyjaźnie z innymi rodzinami i dzielić się z nimi swoimi radościami i troskami;

to zapraszamy Was do naszej wspólnoty Domowego Kościoła

Kontakt:

ks. Mirosław Wasiak – proboszcz parafii Celestynów

Agnieszka i Michał Jóźwiccy – para odpowiedzialna rejonie Otwock-Kresy – tel. 604 563 796, e-mail

Czym jest Domowy Kościół?

Domowy Kościół jest małżeńskim ruchem katolickim, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie. Ruch Światło – Życie został założony przez Ks. Franciszka Blachnickiego, po soborze watykańskim II, jako ruch odnowy żywego Kościoła. Zarówno Ruch Światło – Życie, jak i sam Domowy Kościół są ruchami działającymi w jedności z parafią – lokalną strukturą Kościoła przy jednoczesnej wymianie duchowych doświadczeń z innymi wspólnotami formującymi się w ten sam sposób w innych parafiach w całej Polsce oraz w kilku innych krajach.

Czym się wyróżnia duchowość naszego ruchu?

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską. Jest ona rozumiana jako jedność małżonków z Jezusem oraz ich jedność wzajemna w nim. Jezus jest spoiwem i fundamentem małżeństwa. Jemu małżonkowie oddają kierownictwo swojego życia, swojego małżeństwa i swojej rodziny.

Domowy Kościół czerpie swój program działania z doświadczeń Ruchu Światło – Życie oraz wielu innych ruchów nakierowanych na budowanie rodziny jako najmniejszej komórki Kościoła, w tym z doświadczeń stworzonego we Francji ruchu małżeńskiego END. Poprzez szereg praktycznych narzędzi pomaga małżonkom we wzroście ich relacji ze sobą, w wychowaniu dzieci do dojrzałej wiary oraz do jedności z Kościołem i odpowiedzialności za jego rozwój. Czerpie w tym zakresie inspirację z życia Świętej Rodziny, a zwłaszcza Maryi – Niepokalanej Matki Kościoła, która jest patronką Ruchu Światło – Życie. Duchowość Domowego Kościoła jako żywego organizmu wciąż się rozwija dostosowując się do wyzwań nowych czasów i stawiających przed nimi kolejnych pokoleń małżonków.

Jak wygląda struktura Domowego Kościoła w parafii?

Zgodnie z ideą Ruchu Światło – Życie Kościół, w tym parafia stanowią wspólnotę wspólnot. Dlatego Domowy Kościół w parafii spotyka się w małych grupach – kręgach. Grupy te nazywane są kręgami ponieważ małżeństwa są w nich wobec siebie równe niezależnie od tego, że niektóre małżeństwa pełnią funkcje organizacyjne. Krąg tworzy od 4 do 7 małżeństw. Tworzy on środowisko do wymiany wzajemnych doświadczeń na drodze rozwoju małżeństwa oraz zachęty do życia w oparciu o relację z Bogiem jako fundamentem dla każdej dzieciny życia codziennego. Krąg ma urzeczywistniać ideał życia wspólnoty chrześcijańskiej oraz być stałym źródłem jego odnowy w poszczególnych małżeństwach. W spotkaniach kręgu uczestniczy kapłan służąc małżeństwom pomocą duchową i radą. Za pracę kręgu, jego duchowy wzrost i przebieg spotkań odpowiada jedno z wybranych przez krąg małżeństw zwane parą animatorską. Oprócz rozwoju małżeństwa i rodziny owocem pracy kręgu ma być służba na rzecz wspólnoty Kościoła.

Jak wygląda spotkanie kręgu?

Spotkania kręgu odbywają się raz w miesiącu i trwają ok. 3 godzin. Mają one ustalony, dostosowany do celu spotkania przebieg. Spotkanie składa się z następujących części:

I część – wymiana duchowych przeżyć ostatniego czasu (dzielenie się życiem) małżeństwa dzielą się troskami i radościami, tej części spotkania towarzyszy herbata, kawa, ciastko.
II część – modlitwa (małżeństwa wspólnie modlą się za przebieg spotkania i jego dobre owoce, za siebie nawzajem jak również w innych podanych przez siebie intencjach)

III część – formacja polegająca na dzieleniu się wykorzystaniem w ostatnim miesiącu darów, jakie za pośrednictwem chryzmatu Domowego Kościoła małżeństwo otrzymało oraz omówieniu nowych zagadnień, które pozwalają szerzej spojrzeć małżonkom na ważne dla ich życia sprawy.
Zgodnie z charyzmatem Domowego Kościoła darami (zobowiązaniami, przywilejami) jakie ułatwiają małżonkom duchowy wzrost są:

– codzienna modlitwa osobista,
– regularne czytanie lub słuchanie Słowa Bożego,
– codzienna modlitwa małżeńska,
– codzienna modlitwa rodzinna,
– comiesięczny dialog małżeński,
– reguła życia (systematyczna praca nad sobą),
– uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych

Co jeszcze warto wiedzieć?

Oprócz spotkań miesięcznych kręgu jego uczestnicy spotykają się towarzysko. Praca w kręgu jest pogłębiana w czasie wakacji poprzez udział w rekolekcjach oraz przez uczestnictwo w dniach wspólnoty. Pozwalają one na spotkanie się z członkami innych kręgów i wspólnot Ruchu Światło – Życie i doświadczenie poczucia jedności z Kościołem w szerszym wymiarze.

Gdzie szukać więcej informacji?

Więcej informacji na temat Domowego Kościoła można znaleźć na stronie www.oaza.praga.pl